УМНОЖЕНИЕ С 9

+39

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ТАБЛИЦАТА КАК ДА НАУЧИМ ЛЕСНО ЗА УМНОЖЕНИЕ С Златка Чардакова

Slide 2

Златка Чардакова     1. Второкласник имал контролна работа. Започнал да пише:     1х9=9/лесно/                  6х9=/не знам/     2х9=/ух, не го знам/       7х9=/и това не го знам/     3х9=/пак не знам/          8х9=/трудно ми е/     4х9=/е, не знам/             9х9=/не знам/     5х9=/не знам/                 10х9=90/и баба го знае/    Погледнал написаното и си рекъл:"Явно ще имам  слаб (2), поне да си преброя грешките." Започнал да брой /с червено/.     1х9=9 /лесно/                 6х9=5     2х9=1                  7х9=6     3х9=2                   8х9=7     4х9=3                  9х9=8     5х9=4                  10х9=90/и баба го знае/

Slide 3

Казал си, че осем грешки са много. Решил да ги преброи отново, но започнал в  обратен ред /със синьо/.     1х9=9 /лесно/                    6х9=54     2х9=18                  7х9=63     3х9=27                   8х9=72     4х9=36                  9х9=81     5х9=45                  10х9=90 /и баба го знае/    Отново грешките се оказали осем. Госпожата върнала контролните и ученикът имал отличен (6). Защо ли?... Златка Чардакова

Slide 4

2. При табличното умножение с 9 сборът на десетици и единици винаги е 9. Десетиците на произведението са винаги с 1 по-малко от числото, с което умножаваме 9 и лесно може ба бъде решено. Ето как:     1х9= 9/0+9=9/                    6х9= 54/5+4=9/     2х9= 18/1+8=9/                  7х9= 63/6+3=9/     3х9= 27/2+7=9/                  8х9= 72/7+2=9/     4х9= 36/3+6=9/                  9х9= 81/8+1=9/     5х9= 45 /4+5=9/                10х9= 90/9+0=9/    Колко е 5х9? 5-1=4 /десетици/  и още колко, за да стане 9? Още 5 /единици/. Значи 5х9=45    Колко е 7х9? 7-1=6 /десетици/  и още колко, за да стане 9? Още 3 /единици/. Значи 7х9=63 Златка Чардакова

Slide 5

3. Огледални произведения. 1х9=09 2х9=18 3х9=27 4х9=36 5х9=45 90=10х9 81=9х9 72=8х9 63=7х9 54=6х9 Златка Чардакова

URL: