Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί - Όλη η ενότητα

+151

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Όλη η ενότητα σε μια παρουσίαση Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Οι γείτονες των Βυζαντινών ©Σουδίας Γιάννης

Slide 3

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οι Βυζαντινοί με τους γείτονες επικοινωνία διατήρηση καλών σχέσεων Οι Σλάβοι Οι Άβαροι Οι Βούλγαροι Οι Άραβες και ο Μωάμεθ

Slide 4

Οι γείτονες των Βυζαντινών Βουλγαρική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, συνομιλεί με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Επικοινωνία

Slide 5

Οι γείτονες των Βυζαντινών Διατήρηση καλών σχέσεων Ρωσική αποστολή συναντά τον Βυζαντινό αυτοκράτορα

Slide 6

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οι γείτονες των Βυζαντινών θαύμαζαν τη ζωή & τον πλούτο της Πόλης σκέφτονταν πώς να την κατακτήσουν

Slide 7

Βυζαντινή αυτοκρατορία Σλάβοι Άβαροι Βούλγαροι Πέρσες Άραβες

Slide 8

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Επιδρομές & λεηλασίες

Slide 9

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Καταστροφές στις καλλιέργειες

Slide 10

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Κατάληψη ακρινών επαρχιών Κλείσιμο εμπορικών δρόμων

Slide 11

Οι γείτονες των Βυζαντινών 7ος - 11ος αιώνας μ.Χ. Οι γειτονικοί λαοί πολιόρκησαν πολλές φορές την Κωνσταντινούπολη από στεριά & θάλασσα.

Slide 12

Οι γείτονες των Βυζαντινών Αντίδραση Βυζαντινών Οχύρωναν την Πόλη Αντιστέκονταν γενναία Πολεμικά, οικονομικά, διπλωματικά μέσα

Slide 13

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οχύρωναν την Πόλη

Slide 14

Οι γείτονες των Βυζαντινών Αντιστέκονταν γενναία

Slide 15

Οι γείτονες των Βυζαντινών Πολεμικά, οικονομικά, διπλωματικά μέσα

Slide 16

Οι γείτονες των Βυζαντινών Σλάβοι Οι Σλάβοι κατοικούσαν πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Η μετακίνηση των Αβάρων στην ίδια περιοχή αν και ανάμειξε τους δύο λαούς ανάγκασε πολλούς Σλάβους να μετακινηθούν νοτιότερα και να εγκατασταθούν στα βυζαντινά εδάφη.

Slide 17

Οι γείτονες των Βυζαντινών Άβαροι Οι Άβαροι ήταν λαός συγγενικός των Ούννων. Ήρθαν από τη μακρινή Μογγολία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου. Αργότερα μετακινήθηκαν δυτικότερα και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές που κατοικούσαν οι Σλάβοι.

Slide 18

Οι γείτονες των Βυζαντινών Βούλγαροι Οι Βούλγαροι ήταν ασιατικής καταγωγής και αρχικά είχαν εγκατασταθεί στη βορειοανατολική περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Αργότερα μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας.

Slide 19

Οι γείτονες των Βυζαντινών Άραβες Οι Άραβες ζούσαν στην άγονη αραβική χερσόνησο. Ήταν νομάδες και μετακινούνταν διαρκώς από περιοχή σε περιοχή. Έγιναν μια επικίνδυνη δύναμη για τους Βυζαντινούς μετά την οργάνωση τους από το Μωάμεθ.

Slide 20

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. ©Σουδίας Γιάννης

Slide 21

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος (610 μ.Χ.) Ήταν Έξαρχος της Καρχηδόνας

Slide 22

Βυζαντινή αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολη Καρχηδόνα

Slide 23

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Ταμεία άδεια Βρήκε Παραμελημένο στρατό & στόλο

Slide 24

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη Πέρσες Δεν δέχτηκαν

Slide 25

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη Άβαροι Ζητούν υπερβολικά ανταλλάγματα

Slide 26

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Βοήθεια από τον πατριάρχη Σέργιο Με χρήματα της Εκκλησίας

Slide 27

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Οργανώνει στρατό & στόλο

Slide 28

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Επισκευάζει τα τείχη

Slide 29

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Μαζεύει εφόδια & τροφές

Slide 30

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Μοιράζει γη σε στρατιώτες των συνόρων

Slide 31

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Κλείνει ειρήνη με Αβάρους (Χαγάνος)

Slide 32

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Στρέφεται εναντίον των Περσών (Χοσρόης)

Slide 33

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 1 εκστρατεία Βαδίζει κατά της Περσίας Φύλαξη της Πόλης: πατριάρχης Σέργιος & μάγιστρος Βώνος Πετυχαίνει και οι Πέρσες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Μ. Ασία.

Slide 34

Αυτοκράτορας Ηράκλειος Βυζαντινή αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολη Ο Ηράκλειος οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του διέσχισε τη Μικρά Ασία και χωρίς να πολεμήσει τους Πέρσες εισβολείς που βρίσκονταν εκεί, κατευθύνθηκε προς την Περσία Ο Ηράκλειος ήθελε να χτυπήσει τους Πέρσες στη δικιά τους χώρα. Το σχέδιο του πέτυχε μια και οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τη Μικρά Ασία και επέστρεψαν στην Περσία

Slide 35

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Βρίσκεται στην Περσία Πέρσες & Άβαροι πολιορκούν την Πόλη. Σέργιος & Βώνος την υπερασπίζονται με επιτυχία (Ακάθιστος Ύμνος)

Slide 36

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος Βρίσκεται στην Περσία

Slide 37

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Πέρσες & Άβαροι πολιορκούν την Πόλη

Slide 38

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. «Ο Ακάθιστος Ύμνος», ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακάθιστου Ύμνου

Slide 39

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Οι «Είκοσι τέσσερις Οίκοι του Ακάθιστου Ύμνου», αρχές 16ου αι.

Slide 40

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Νικά τους Πέρσες, παίρνει τον Τίμιο Σταυρό Ηράκλειος

Slide 41

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Μάχη ανάμεσα στο στρατό του Ηρακλείου και τους Πέρσες του Χοσρόη

Slide 42

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Χερουβείμ και Ηράκλειος δέχονται την υποταγή του Χοσρόη Β’. Πλάκα από ένα σταυρό. 1160-1170. Λούβρο. Παρίσι

Slide 43

Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα Ο Ηράκλειος επιστρέφει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα με τον Τίμιο Σταυρό

Slide 44

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Αναγκάζονται να υπογράψουν ειρήνη και να επιστρέψουν στα παλιά τους σύνορα Πέρσες

Slide 45

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Δολοφονία του Χοσρόη

Slide 46

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την νίκη του το 629 μ.Χ.

Slide 47

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες ©Σουδίας Γιάννης

Slide 48

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και τους Βυζαντινούς εξάντλησαν και τα δύο κράτη Το εκμεταλλεύονται οι Άραβες

Slide 49

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Οι Άραβες Επεκτείνονται κατάληψη βυζαντινών & περσικών περιοχών Κάνουν πρωτεύουσά τους τη Δαμασκό (Συρία) Αποτελούν διαρκή απειλή

Slide 50

Οι Άραβες επεκτείνονται κατάληψη βυζαντινών & περσικών περιοχών Μέκκα Το Ισλάμ 622-623 μ.Χ. Το Ισλάμ 632-661 μ.Χ. Το Ισλάμ 661-750 μ.Χ. Στρατιωτικές επιχειρήσεις

Slide 51

Κάνουν πρωτεύουσά τους τη Δαμασκό (Συρία) Μέκκα Το Ισλάμ 622-623 μ.Χ. Το Ισλάμ 632-661 μ.Χ. Το Ισλάμ 661-750 μ.Χ. Συρία Δαμασκός

Slide 52

Αποτελούν διαρκή απειλή Πέρσες εναντίον Αράβων.

Slide 53

Αποτελούν διαρκή απειλή Χριστιανοί εναντίον Αράβων.

Slide 54

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Μόνιμος σκοπός τους η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης Πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη 2 φορές 673 μ.Χ. Επί 5 χρόνια 717 μ.Χ. Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος υγρό πυρ, υποχώρηση Αράβων

Slide 55

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος Άραβες πολεμιστές

Slide 56

Το υγρό πυρ ήταν ένα από τα ισχυρά όπλα των Βυζαντινών και ταυτόχρονα ένα από τα κρατικά μυστικά της αυτοκρατορίας. Το υγρό πυρ

Slide 57

Λίγοι γνώριζαν από ποιά υλικά κατασκευαζόταν και το μυστικό φυλασσόταν με κάθε.... τρόπο ώστε να μην πέσει στα χέρια των εχθρών της αυτοκρατορίας και να παραμείνει στο βυζαντινό οπλοστάσιο. Το υγρό πυρ

Slide 58

Για πρώτη φορά αναφέρεται η χρήση του “υγρού πυρ” κατά τον 7ο μ.Χ αιώνα εναντίον του αραβικού στόλου που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη περί το 673. Το υγρό πυρ

Slide 59

Μέχρι και την πτώση της πόλης (1453) βοήθησε αποτελεσματικά στην άμυνα της από εχθρικούς στόλους λόγω των τεράστιων ζημιών που προκαλούσε στα ξύλινα πλοία της εποχής αλλά και στον τρόμο που έσπερνε στα μάτια των εχθρικών στρατευμάτων. Το υγρό πυρ

Slide 60

Το κατ' εξοχήν πολεμικό πλοίο των Βυζαντινών ήταν ο δρόμων ένα ελαφρύ και ευκίνητο πλοίο, το οποίο συχνά διέφερε ως προς τον τύπο και τις διαστάσεις του. Βυζαντινά πολεμικά πλοία

Slide 61

Οι δρόμωνες ήταν εξοπλισμένοι με διαφόρων ειδών πολεμικές μηχανές και κατασκευές (ξυλόκαστρα, τοξοβολίστρες, κ.α.) και τους περίφημους σίφωνες, με τους οποίους εκτόξευαν το υγρό πυρ που έκαιγε τα εχθρικά πλοία. Βυζαντινά πολεμικά πλοία

Slide 62

Τα πλοία μπορεί να ήταν εξοπλισμένα με κριούς, το κυριότερο όμως όπλο τους ήταν το υγρό πυρ. Βυζαντινά πολεμικά πλοία

Slide 63

Βυζαντινές πολιορκητικές μηχανές

Slide 64

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Η πολιορκία της Κρήτης από Σαρακηνούς

Slide 65

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Ναυμαχία

Slide 66

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Το Υγρόν Πυρ ή ελληνικό Πυρ. Χρονικό του Σκυλίτση

Slide 67

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Οι Άραβες στρέφονται προς τα δυτικά & καταλαμβάνουν: Αίγυπτο & Καρχηδόνα Αίγυπτος Καρχηδόνα

Slide 68

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Περνούν στην Ισπανία - Πυρηναία (αρχές 8ου αι.) Αίγυπτος Καρχηδόνα Πυρηναία

Slide 69

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Πουατιέ της Γαλλίας 732 μ.Χ. Τους σταματούν οι συνασπισμένοι Φράγκοι Κάρολος Μαρτέλος

Slide 70

Η περίφημη μάχη στο Πουατιέ το 732 μ.Χ.

Slide 71

Άραβες εναντίων Φράγκων στο Πουατιέ το 732 μ.Χ.

Slide 72

Απεικονίσεις της μάχης

Slide 73

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες Οι Άραβες επιστρέφουν στην Ισπανία Οι δρόμοι των Αράβων προς την Ευρώπη έκλεισαν οριστικά..

Slide 74

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες ©Σουδίας Γιάννης

Slide 75

Καύκασος Εύξεινος Πόντος Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Σύνορα αυτοκρατορίας Απέραντα Ιδιαίτερη δύσκολη ήταν η προστασία των ανατολικών συνόρων που άρχιζαν από το Καύκασο και έφταναν μέχρι τον Περσικό Κόλπο.

Slide 76

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Σύνορα αυτοκρατορίας Απέραντα Καύκασος Εύξεινος Πόντος Περσικός κόλπος Ακρίτες μόνιμοι φρουροί στις άκρες των συνόρων

Slide 77

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Προνόμια Ακριτών δωρεάν γη για καλλιέργεια άλογα & πανοπλίες για τους πολέμους απαλλαγή από τους φόρους

Slide 78

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Οι αγροτικές εργασίες ενός Ακρίτα διακόπτονται από την είδηση της αρπαγής της γυναίκας του, που φέρνει "ένα πουλάκι"

Slide 79

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Ακρίτας

Slide 80

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Θωρακισμένος Ακρίτας

Slide 81

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Δραστηριότητες Ακριτών φρουρούσαν τα περάσματα των συνόρων εμπόδιζαν τους εχθρούς να λεηλατούν γυμνάζονταν για να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι βοηθούσαν στην οχύρωση των ακριτικών πόλεων

Slide 82

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Μια τυπική μάχη Ακρίτα

Slide 83

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Ακριτικό ιππικό

Slide 84

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Ακρίτας κάστρον έχτιζε... Κατάφρακτος Ακρίτας

Slide 85

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες Έγιναν ονομαστοί μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα Ακριτικά τραγούδια Ο λαός τους αγαπούσε και τους θαύμαζε Ο πιο ξακουστός ακρίτας ήταν ο Βασίλειος Διγενής

Slide 86

Ο Βασίλειος Διγενής

Slide 87

Ο Βασίλειος Διγενής Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας είναι ο γνωστότερος από τους ήρωες των ακριτικών τραγουδιών.

Slide 88

Ο Διγενής Ακρίτας Τα μαρμαρένια Αλώνια

Slide 89

Ο Βασίλειος Διγενής Σύμφωνα με τον μύθο ήταν ένας από τους Ακρίτες, τους φρουρούς των Βυζαντινών συνόρων και απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής καταγωγής του: η μητέρα του ήταν κόρη βυζαντινού στρατηγού και ο πατέρας του εμίρης από την Συρία. Ο Διγενής κι ο Χάρος

Slide 90

Ο Βασίλειος Διγενής Το «Έπος του Διγενή Ακρίτη» είναι το παλαιότερο λογοτεχνικό γραπτό μνημείο της δημώδους ελληνικής μεσαιωνικής γλώσσας Ο Διγενής κι ο Σαρακενός. Ο Διγενής και το φίδι

Slide 91

Ο Βασίλειος Διγενής Ο Διγενής ψυχομαχεί

Slide 92

Ο Θάνατος του Διγενή (Κρητική παραλλαγή) Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γη τονε τρομάσσει βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέτ' ο απάνω κόσμός κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια, κι η πλάκα τον ανατριχιά πώς θα τόνε σκεπάσει, πώς θα σκεπάσει τον αϊτό τση γης τον αντρειωμένο. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει, τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα, χαράκι αμαδολόγαγε και ριζιμιά ξεκούνιε. στο βίτσιμα ΄πιανε πουλιά, στο πέταμα γεράκια, στο γλάκιο και στο πήδημα τα λάφια και τ' αγρίμια. Ζηλεύγει ο Χάρος με χωσιά μακρά τόνε βιγλίζει, κ' ελάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες

Slide 93

Η εικονογράφηση των ακριτικών επών είναι από τον Δημήτρη Σκουρτέλη. Όλες οι εικόνες προέρχονται από το site http://dimitris-a-skourtelis.blogspot.com

Slide 94

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους ©Σουδίας Γιάννης

Slide 95

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 4ος - 7ος αιώνας Επιδρομές Σλάβων

Slide 96

Βυζαντινή αυτοκρατορία 500- 700μ.Χ 400- 500μ.Χ 500- 600μ.Χ 600- 700μ.Χ Η Εξάπλωση των Σλάβων έως τον 7ο αιώνα

Slide 97

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Αρχές 8ου αιώνα βελτιώνονται οι σχέσεις Βυζαντινών - Σλάβων Εγκαθίστανται στη νότια Βαλκανική Γνωρίζουν τη χριστιανική θρησκεία Βυζαντινοί δίνουν γη για καλλιέργεια. Μισθοφόροι - τεχνίτες

Slide 98

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Οι Σλάβοι της βόρειας Βαλκανικής οργανώνουν δικά τους κράτη.

Slide 99

Ευρώπη 750 μ.Χ. Ευρώπη 800 μ.Χ. Ευρώπη 850 μ.Χ. Ευρώπη 900 μ.Χ.

Slide 100

Σλάβοι πολεμιστές

Slide 101

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος 862μ.Χ. Μοραβία Ζητά από τους Βυζαντινούς ιεραποστόλους Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ & πατριάρχης Φώτιος αποδέχονται

Slide 102

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Πατριάρχης Φώτιος Α΄ Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος

Slide 103

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Κύριλλος & Μεθόδιος Δύο αδέλφια που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη Ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και το σπουδαιότερο μίλαγαν τη σλαβική γλώσσα

Slide 104

Κύριλλος & Μεθόδιος Εκπαίδευσαν μαθητές & ιερείς Οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας

Slide 105

Κύριλλος & Μεθόδιος Κήρυξαν το Χριστιανισμό Επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο Μετέφρασαν ιερά κείμενα

Slide 106

Πράξεις των Αποστόλων Χειρόγραφο σε κυριλλικό αλφάβητο

Slide 107

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Σημαντικό το έργο τους Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους & οργάνωσαν την εκκλησία τους. Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ Σλάβων & Βυζαντίου

Slide 108

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους ©Σουδίας Γιάννης

Slide 109

Βούλγαροι

Slide 110

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Οι Βούλγαροι Ζουν μέσα στο Βυζάντιο με την υποχρέωση να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο Δεν περιορίζονται στα εδάφη της συμφωνίας, αλλά προσπαθούν να προσαρτήσουν και περιοχές που κατοικούσαν Σλάβοι

Slide 111

Ευρώπη 900 μ.Χ.

Slide 112

Βούλγαρος πολεμιστής πριν τον εκχριστιανισμό του Βούλγαροι πολεμιστές μετά τον εκχριστιανισμό τους

Slide 113

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. 9ος αιώνας Επιδρομές στη Θράκη μέχρι Κωνσταντινούπολη Κρούμος Οι Βυζαντινοί τους απωθούν, σκοτώνεται ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄

Slide 114

Ευρώπη 900 μ.Χ. Βούλγαροι Βυζαντινή αυτοκρατορία Επιδρομές των Βουλγάρων

Slide 115

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Κρούμος Ο Νικηφόρος Α' σε νόμισμα της εποχής

Slide 116

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Η μάχη της Πλίσκα – 811 μ.Χ. Σκοτώνεται ο Νικηφόρος Α΄

Slide 117

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Βαπτίζεται Μιχαήλ - βαπτίζονται και πολλοί ομοεθνείς του Βόγορης Οι Βούλγαροι παίρνουν το κυριλλικό αλφάβητο Ειρηνική περίοδος

Slide 118

Κύριλλος και Μεθόδιος συναντούν τον Βόγορη και συντάσσουν το κυριλλικό αλφάβητο

Slide 119

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο Βόγορης βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Μιχαήλ

Slide 120

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Κυριλλικό αλφάβητο

Slide 121

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Νέοι πόλεμοι Νέες επιθέσεις Συμεών Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς ζητά τη βοήθεια των Ρώσων.

Slide 122

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Νικηφόρος Φωκάς Ρώσοι πρίγκιπες οπλισμένοι

Slide 123

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Η μάχη στον ποταμό Αχελώο – 917 μ.Χ. Νίκη των Βουλγάρων

Slide 124

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Νέοι πόλεμοι Σαμουήλ Επιθέσεις & καταστροφές μέχρι την Πελοπόννησο. Οι Βυζαντινοί τους αντιμετωπίζουν…

Slide 125

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Αντιμετωπίζεται από τους.. Στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός στο Σπερχειό ποταμό Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ στο Κλειδί της Μακεδονίας

Slide 126

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Με την συνοδεία του

Slide 127

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Νίκες των Βυζαντινών Διάλυση Βουλγαρίας Γίνεται βυζαντινή επαρχία

Slide 128

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο Νικηφόρος Ουρανός στην μάχη του Σπερχειού ποταμού – 996 μ.Χ. Βουλγαρική ήττα

Slide 129

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο αυτοκρατορικός στρατός επιτίθεται στους Βούλγαρους

Slide 130

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Η μάχη στο κλειδί – 1014 Ο θάνατος του Σαμουήλ Ο Βασίλειος Β΄

Slide 131

Βυζαντινή αυτοκρατορία Μετά από αυτές τις ήττες το κράτος των Βουλγάρων διαλύθηκε και έγινε βυζαντινή επαρχία.

Slide 132

Ρώσοι

Slide 133

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Οι Ρώσοι Οι Ρώσοι είναι ο νεότερος, χρονικά, λαός που έγινε «γείτονας» των Βυζαντινών Οι αρχικά φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν φιλικές

Slide 134

Βυζαντινή αυτοκρατορία Το κρατίδιο του Κιέβου (Ρώσοι) Οι Ρώσοι κατέβηκαν από τη Σκανδιναβική χερσόνησο και εγκαταστάθηκαν στην ανατολική Ευρώπη, στη σημερινή Ουκρανία

Slide 135

Η άφιξη των Ρώσων από την Σκανδιναβία

Slide 136

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Κίεβο – Ρωσική περίοδος

Slide 137

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. 860 μ.Χ. Ρωσικός στόλος κατά Βοσπόρου, Προποντίδας & Πόλης Απωθούνται στον Εύξεινο Πόντο Ειρήνη, συνεργασία

Slide 138

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ρώσοι πολεμιστές του 10 αιώνα

Slide 139

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Βυζαντινοί & Ρώσοι κατά των Βουλγάρων Κρατούν τα εδάφη Αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής κατά των Ρώσων Αποσύρονται & επιστρέφουν στη χώρα τους

Slide 140

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Χρόνια Βασίλειου Β΄ Βλαδίμηρος, ο Μέγας Οι Ρώσοι εκχριστιανίζονται Αναπτύσσονται στενοί πολιτικοί & θρησκευτικοί δεσμοί

Slide 141

Η βάπτιση του Μέγα Βλαδίμηρου Η Μεγάλη Δούκισσα της Ρωσίας Όλγα

Slide 142

Ο χριστιανισμός συναντά τους Ρώσους στο Κίεβο

Slide 143

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων από τον Πατριάρχη Φώτιο

Slide 144

Ο Πατριάρχης Φώτιος

Slide 145

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους. Η βάπτιση της πριγκίπισσας Όλγας στην Κωνσταντινούπολη

Slide 146

Καλό διάβασμα

URL: