ΠΕΡΙΚΛΗΣ

+4

No comments posted yet

Comments

Summary: Περικλής , ο ηγέτης που δόξασε την Αθήνα .

Tags: ιστορία δ' δημοτικού

URL: