εξακολουθητικός μέλλοντας

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Θέλω να μάθω τον εξακολουθητικό μέλλοντα Πρόσεχε λοιπόν ότι θα σου λέω

Slide 2

Χρειάζομαι μόνο το θέμα του ενεστώτα και το θα Ενεστώτας: παίζω Εξακολουθητικός Μέλλοντας Θέμα: παιζ- άρα θα παιζ- ω

Slide 3

Ωχ, θα κρυών –ω εδώ. Πρέπει να βρω ένα καλύβι Ζεστό καλύβι

Slide 4

Μα τι στο καλό; Θα ανοίγ-ω σε όποιον χτυπάει την πόρτα;

Slide 5

Λοιπόν, θα καθαρίζ-εις, θα σκουπίζ-εις και θα μαγειρεύ-εις Τι;

Slide 6

Θα κουράζομαι με αυτή τη σκούπα!

Slide 7

Θα βασανίζομαι, δεν θέλω! τεμπελόσκυλο

Slide 8

Όμως θα τρώ-ω

Slide 9

…και θα κοιμάμαι σε κρεβάτι

Slide 10

Εσύ τι λές;

URL: