Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

+602

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους γειτονικούς λαούς δημιούργησαν πολλά εσωτερικά προβλήματα Αποδιοργάνωση στρατού - συνόρων Οικονομική αποδυνάμωση Μικροκαλλιεργητές χάνουν τα κτήματά τους Χαλάρωση απονομής δικαιοσύνης - μη δίκαιη εφαρμογή των νόμων

Slide 3

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Σκηνή από την αγροτική ζωή

Slide 4

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση

Slide 5

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Χωρισμός αυτοκρατορίας σε «Θέματα»

Slide 6

«Θέματα» τον 7ο αιώνα

Slide 7

«Θέματα» τον 10ο αιώνα

Slide 8

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Χωρισμός αυτοκρατορίας σε «Θέματα» Μοίρασμα γης στους γεωργούς ακριτικών περιοχών (Ακρίτες)

Slide 9

Ακρίτες

Slide 10

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Χωρισμός αυτοκρατορίας σε «Θέματα» Μοίρασμα γης στους γεωργούς ακριτικών περιοχών (Ακρίτες) Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας (“Εκλογή”) Η «Εκλογή» διατάσσει την εξίσου τιμωρία των εκλεκτών και των κοινών ανθρώπων και των πλουσίων και των φτωχών, ενώ ο Νόμος του Ιουστινιανού συχνά τιμωρεί με διαφορετικές ποινές χωρίς πραγματική αιτιολόγηση.

Slide 11

O Λέων Γ' Ίσαυρος στο έργο του εκλογή αναθεωρεί την υπάρχουσα νομοθεσία

Slide 12

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Χωρισμός αυτοκρατορίας σε «Θέματα» Μοίρασμα γης στους γεωργούς ακριτικών περιοχών (Ακρίτες) Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας (“Εκλογή”) “Γεωργικός νόμος”

Slide 13

Εργάτες πληρώνονται για την εργασία τους

Slide 14

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αγρότες οριοθετούν τη γη Σκηνή οργώματος

Slide 15

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Χωρισμός αυτοκρατορίας σε «Θέματα» Μοίρασμα γης στους γεωργούς ακριτικών περιοχών (Ακρίτες) Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας (“Εκλογή”) “Γεωργικός νόμος” Αφαίρεση δημόσιας εκπαίδευσης από κληρικούς & μοναχούς - φόρος στα εκκλησιαστικά μοναστηριακά κτήματα

Slide 16

Φοροεισπράκτορες

Slide 17

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Slide 18

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αλλαγές (μεταρρυθμίσεις) στη νομοθεσία & τη διοίκηση Δικαστές - υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων

Slide 19

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων Δυσαρεστήθηκαν οι πλούσιοι, «δυνατοί» & μοναχοί

Slide 20

Πλούσιοι, «δυνατοί» & μοναχοί

Slide 21

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται Αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων Δυσαρεστήθηκαν οι πλούσιοι, «δυνατοί» & μοναχοί Ανακουφίστηκαν οι λαϊκές τάξεις

Slide 22

Καλό διάβασμα http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: