народни будители

+30

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Народни будители възрожденското училище и църква Човекът и обществото 3 клас Р. Кушева, Р. Пенин Булвест 2000

Slide 2

1 ноември – денят на народните будители О, будители народни, цял низ светли имена, чисти и сияйни, благородни, вий сте нашите знамена. Нам за вечни времена. Горди сме с историята славна, горди сред славянски род. С Кирил и Методий пламна пламък светъл на възход. С писмена към нов живот. Чест и слава, вечна слава, вам, будители народни! Из „Будители народни“, Добри Христов

Slide 3

1 ноември – ден ва народните будители За първи път е честван в Пловдив през 1909 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, през 1922 г. внася предложение в Министерския съвет за определянето на „1 ноември” за Ден на българските народни будители. От  1922 до 1945 г. е общонационален празник. Денят на народните будители е официален български празник, който се чества всяка година на 1 ноември. На него се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.

Slide 4

Народни будители Това са бележити личности от нашата история, допринесли много за оцеляването на българския народ и съхраняване то и развитието на българския език през вековете. Будителите са духовните водачи от епохата на Възраждането (втората половина на 18 (ХVІІІ) век до Освободителната руско-турска война – 18877г.). Това са хората, които със своята всеотдайна и родолюбива дейност спомагат за пробуждането на националното съзнание и подтикват хората към борба за църковна и политическа независимост.

Slide 5

Народните будители – борци за национално освобождение Първите народни будители били книжовници и просветители – те желаели чрез образованието и просветата българите да станат равни на европейските народи. Наричали ги и борци за национално освобождение, защото те призовавали българите да се борят за църковна и национална независимост.

Slide 6

Хилендарският манастир Хилендарският манастир, Художник - Цанко Лавренов

Slide 7

Паисий Хилендарски Първият народен будител, който разпалва искрата. С много труд той издирил и събрал сведения за миналото на Българската държава. През 1762 година той създава „История славянобългарска“. В тази ръкописна книга Паисий с гордост пише за Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис и Симеон, за Кирил и Методий и техните ученици. Паисий тръгнал сам да разнася книгата си по църквите и да я чете пред българите.

Slide 8

Софроний Врачански Софроний Врачавски (Стойко Владиславов) пръв преписва „История славянобългарска“ Повече от четиридесет души преписвали и разпространявали написаната от Паисий „История славянобългарска“. Софроний станал известен и с това, че описал собствения си живот в книга. Разказаното в книгата било преживяно и от другите българи, живеещи под турско робство.

Slide 9

Монасите и свещениците започнали първи будителската дейност. Тя била продължена от учителите в новите училища и от борците за свобода.

Slide 10

Възраждане Възраждане наричаме времето от втората половина на 18 (ХVІІІ) век до Освободителната руско-турска война – 18877г. Много промени настъпват в живота на българите. Те се занимават със занаяти и търговия, а за това се изисквали знания. Създаването на възрожденското училище, било най-голямото постижение на българите по онова време.

Slide 11

Петър Берон През 1824 г. доктор Петър Берон съставил книга, каквато нямало до този момент. Тя станала най-любимият учебник на много поколения ученици. Петър Берон нарекъл своята книга „Буквар с различни поучения“, но децата я нарекли „Рибен буквар“.

Slide 12

Рибен буквар – 1824 г „Буквар с различни поучения” е първият новобългарски учебник.  Издаден е през 1824 г. в Брашов. Тогава П. Берон е на 24 години. С „Рибният буквар“ по-лесно и бързо учениците се научавали да четат и смятат. В Буквара имало съвети, как да се постъпва разумно. Разказвало се за непознати растения и животни.

Slide 13

Добри съвети 1. Щото не щеш да ти струват другите, нито ти да го струваш на другите. 2. Ако много хортуваш, много по грешки струваш. 3. Ако излъжиш един път, не та вярват вторий път. 4. По-добре приятел верен, а не камен безценен. 5. На големци да не ся противяш и с болярци да не ся скарваш. 6. Другому не ся присмивай, ами тебе си обгледвай. 7. Струвай добро, да намериш добро. 8. Да не ся присмиваш никому, кога изпадни, защо никой не знай как ще усъмни. 9. Който днес е болерец, утре можи да е слепец. 10. И който днес е голямец, утре можи да е мертвец. 11. Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш. 12. Щото ся вричаш, да го струваш. 13. Щото не можиш да сториш, нити да ся вричаш, чи ще го сториш. 14. Да не вяроваш всякога, кога та хвалят, защо често хората друго хортуват и друго мислят. 15. Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш. 16. По-добре да думат зле за тебе, а ти да си добър, а не да думат добре, а ти да си лошав. 17. Ако не попистяваш, скоро усиромашаваш. 18. При каквито живейш, на тях ще уприличейш. 19. Да не гледаш кората, ами средата. 20. Кога нещо ще начениш, силата си перво да притеглиш. http://www.iskam6.com/lubopitno/447-dobri-saveti-ot-ribnia-bukvar.html

Slide 14

Новите училища

Slide 15

1835г. – Габрово - първото българско училище

Slide 16

Васил Априлов Габровецът Васил Априлов, дарил средства за строителството на габровското училище. Днес то носи неговото име – Априловската гимназия. Това било първото светско българско училище.

Slide 17

Неофит Рилски В създаденото в Габрово през 1835 г училище за учител бил избран Неофит Рилски. В училището извали ученици от различни краища на българските земи.

Slide 18

Българската църква По време на турското робство по нареждане на султана в българските църкви се служело на гръцки език. Българите осъзнавали, колко е важно да имат своя църква и в нея да се служи на български език. След продължителни борби българите извоювали това. През 1870 година в специален документ султанът признал, че в империята му живеят българи и признал българската църква. С това разрешил и службите да се водят на български език.

Slide 19

ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ текст и музика Добри Христов О, будители народни, цял низ светли имена, чисти, сяйни благородни, вий сте наш’те знамена нам за вечни времена. Припев: Чест и слава, вечна слава Вам будители народни! Ваш’та памет вдъхновява към дела за светли дни (2) Горди сме с история славна, горди сред славянски род. С Кирил и Методий пламна пламък светъл на възход. С писмена към нов живот. Припев: Ботев, Левски - великани с тях и сонм дейци безчет. Със смъртта си по балкани род прославиха със чест. Нек пребъдат в слава и чест.

Slide 20

Помнете! Бъдете достойни!

Slide 21

Използвани източници: Учебник Човекът и обществото, 3 клас; Вестник „Рикчо“ бр. 34, 2008г http://www.youtube.com/watch?v=yGnF7T5z0r8 http://www.iskam6.com/lubopitno/447-dobri-saveti-ot-ribnia-bukvar.html Изображения: http://www.google.bg Урока подготви: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин

Tags: 3клас

URL: