Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα

+83

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Επιμέλεια: Ιωάννης Κωτούλας

Slide 3

παπαρούνα σαλιγκάρι αγελάδα φακές Χρυσάνθεμο/μέλισσα έλατο σκύλος κάκτος Σκουλήκι αμπέλι ελιά κότα

Slide 4

χρυσάνθεμο έλατο κάκτος αμπέλι ελιά παπαρούνα φακή μέλισσα σκύλος σκουλήκι κότα σαλιγκάρι αγελάδα

Slide 5

Ο αετός τρέφεται με φίδια, το φίδι τρώει βατράχους, ο βάτραχος τρώει σκαθάρια και τα σκαθάρια τρέφονται με φυτά.

Slide 6

Υπάρχουν πολύ περισσότερα φυτά απ’ ό,τι φυτοφάγα ζώα και πολύ περισσότερα φυτοφάγα ζώα απ’ ό,τι σαρκοφάγα

Slide 7

Σε μια τροφική αλυσίδα, κάθε οργανισμός τρέφεται με τον προηγούμενό του. Στη φύση οι τροφικές σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες. Οι πολύπλοκες αυτές τροφικές σχέσεις φαίνονται στο τροφικό πλέγμα.

Slide 8

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικοσύστημα: Μπορεί να είναι ένα δάσος, ένα ποτάμι, μία έρημος, μία λίμνη ή ακόμα και το δωμάτιο που μένεις. Οικοσύστημα είναι το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων μιας περιοχής.

Slide 9

Οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν παράγουν μόνοι τους την τροφή τους χρησιμοποιώντας την ενέργεια του Ήλιου ονομάζονται αυτότροφοι ή παραγωγοί. Αυτότροφοι οργανισμοί είναι τα φυτά και τα φυτοπλαγκτόν. Οι οργανισμοί που δεν συνθέτουν μόνοι τους την τροφή τους αλλά παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται τρώγοντας φυτά ή αλλά ζώα ονομάζονται ετερότροφοι ή καταναλωτές. Ετερότροφοι οργανισμοί είναι τα ζώα, τα βακτήρια του εδάφους και οι μύκητες.

Slide 10

Αν σε ένα οικοσύστημα μελετήσουμε «ποιος τρώει ποιον», τοποθετούμε τους οργανισμούς σε μια σειρά έτσι ώστε ο καθένας να αποτελεί τροφή για τον επόμενο. Η αλυσίδα που δημιουργείται ονομάζεται τροφική αλυσίδα. Η τροφική πυραμίδα μας δείχνει τις ποσοτικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών. Στη βάση της πυραμίδας και ανεβαίνοντας προς την κορυφή συναντάμε πρώτα τα φυτά, στη συνέχεια τα φυτοφάγα και στην κορυφή τα σαρκοφάγα ζώα.

Slide 11

Στη φύση οι τροφικές σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες. Κι αυτό, επειδή κάθε οργανισμός μπορεί να τρέφεται από περισσότερα είδη τροφής και άρα να ανήκει σε πολλές τροφικές αλυσίδες. Έτσι, η απεικόνιση των τροφικών σχέσεων των οργανισμών στο οικοσύστημα, είναι πιο σωστή και πειστική στα τροφικά πλέγματα που δείχνουν πολύ περισσότερες τροφικές σχέσεις.

Slide 12

3 2 4 1 μαρούλι κάμπια δρυοκολάπτης γεράκι

URL:
More by this User
Most Viewed