Materials per desenvolupar el pensament lògic i matemàtic a infantil

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

EL RACÒ DE LES INVESTIGACIONS Treball realitzat per: Ribas Fernández, Alicia Rodríguez Rodríguez, Amanda Roig Galdón, Cira

Slide 2

ACTIVITAT 1

Slide 3

OBJECTIUS Propiciar l’experimentació a través del transvasament de substàncies multifraccionals. Propiciar la comparació directa de mesures mitjançant recipients no graduats però si d’ús quotidià. Aproximar als nens al llenguatge específic de capacitat, com per exemple: ple-buit, cap més que-cap menys que-no hi cap tant com... Gaudir amb la realització dels transvasaments.

Slide 4

A QUINS NENS VA DIRIGIT? A infants de primer cicle i segon cicle d’infantil, doncs aquesta activitat es pot realitzar amb nens de 2 a 5 anys depenent del què pretengui aconseguir el docent. CONEIXEMENTS PREVIS. Per a realitzar aquesta proposta els nens no han de tenir cap coneixement previ específic.

Slide 5

QUÈ NECESSITEM? Materials emprats: Senalla 1: - Recipients de 33 centilitres i 1 litre. Senalla 2: Sorra. Senalla 3: Serradura. Número d’infants: Com a la resta de racons només hi poden estar 4 infants.

Slide 6

ACTIVITAT 2

Slide 7

OBJECTIUS Experimentar de forma vivencial les formes bàsiques geomètriques. Aproximar als nens al llenguatge específic de la geometria, com: quadrat, triangle, rectangle i hexàgon. Gaudir amb la realització lliure de recorreguts.

Slide 8

A QUINS NENS VA DIRIGIT A infants de segon cicle d’infantil, doncs aquesta activitat es pot realitzar amb nens de 3 a 5 anys. CONEIXEMENTS PREVIS. Per a realitzar aquesta proposta els nens han de tenir una mínima idea sobre figures senzilles com són el quadrat, rectangle i el triangle.

Slide 9

QUÈ NECESSITEM? Materials emprats: - Un llençol on hi ha dibuixades quatre formes: quadrat, rectangle, triangle i hexàgon. - 50 peces de fusta per anar deixant rastre. - Una senalla per emmagatzemar els materials. Número d’infants: Com a la resta de racons només hi poden estar 4 infants

Slide 10

CÓM ES PRESENTA? Aquests jocs s’ofereixen junt amb altres materials que desenvolupen el pensament lògic matemàtic al racó de Les Investigacions. L’activitat 1 es presenta dintre d’unes senalles, com anteriorment hem dit, i l’activitat 2 també es desa dins d’una senalla on dins hi podem trobar el llençol doblegat i les peces de fusta.

Slide 11

CÓM AVALUEM EL RACÓ? Per part de la mestra: Mitjançant l’observació: Registre de vídeo o fotogràfic. Notes de camp. Per part dels al·lots: Després de l’activitat amb una representació gràfica (dibuix) o plàstica (fang, plastilina).

Slide 12

Dubtes? Gràcies!

URL: