Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

+463

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του 9ος - 11ος αιώνας Μακεδονική δυναστεία Από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκαν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες.

Slide 3

Οι σπουδαιότεροι ήταν: Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών (867-886) Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός (886-912) Κων/νος ο Πορφυρογέννητος (912-959) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος (976-1025)

Slide 4

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εξωτερικά θέματα Οργάνωσαν αξιόμαχο στρατό - απελευθέρωση εδαφών Συνθήκες ειρήνης με βόρειους λαούς - διάδοση χριστιανισμού & βυζαντινού πολιτισμού Ξαναπήραν τον έλεγχο θαλάσσιων δρόμων & εμπορίου από τους Σαρακηνούς

Slide 5

Βυζαντινός στρατός (9-11 αιώνας)

Slide 6

Βυζαντινή αυτοκρατορία επί Βασιλείου Β΄

Slide 7

Διάδοση του χριστιανισμού

Slide 8

Σαρακηνοί πολεμιστές

Slide 9

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά θέματα Καλύτερη οργάνωση Θεμάτων - δημιουργία νέων

Slide 10

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Θέματα

Slide 11

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά θέματα Καλύτερη οργάνωση Θεμάτων - δημιουργία νέων Ηρεμία στην Εκκλησία

Slide 12

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Η εκκλησία

Slide 13

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά θέματα Καλύτερη οργάνωση Θεμάτων - δημιουργία νέων Ηρεμία στην Εκκλησία Νέοι νόμοι

Slide 14

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Νέοι νόμοι Καθήκοντα αρχόντων Σχέσεις κράτους-Εκκλησίας Προσαρμογή στις συνθήκες της εποχής

Slide 15

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Βυζαντινή νομοθεσία

Slide 16

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά θέματα Καλύτερη οργάνωση Θεμάτων - δημιουργία νέων Ηρεμία στην Εκκλησία Νέοι νόμοι “Επαρχιακό βιβλίο”

Slide 17

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του “Επαρχιακό βιβλίο” Εμπορικές συναλλαγές Τάξη στη λειτουργία επαγγελματιών & βιοτεχνιών Όρια κέρδους

Slide 18

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Ο ιδρυτής της δυναστείας, Βασίλειος Α΄ έφιππος, ενώ εκδικάζει διαφορές, μεταξύ στρατιωτικών

Slide 19

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Εμπόριο

Slide 20

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Εμπόριο

Slide 21

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά θέματα Καλύτερη οργάνωση Θεμάτων - δημιουργία νέων Ηρεμία στην Εκκλησία Νέοι νόμοι “Επαρχιακό βιβλίο” Προστασία μικροϊδιοκτητών - νόμος του “Αλληλέγγυου”

Slide 22

Στην εικόνα η Δανιηλίδα, πλούσια γυναίκα των Πατρών και ενώ μεταφέρεται από 300 δούλους στην Κων/πολη για να επισκεφτεί τον Βασίλειο Α΄ όταν στέφθηκε αυτοκράτορας. Οι "δυνατοί" των επαρχιών είχαν πολύ μεγάλη δύναμη

Slide 23

Βυζαντινοί άρχοντες

Slide 24

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Μικροϊδιοκτήτες καλλιεργητές

Slide 25

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του Ανάπτυξη Ναυτιλίας Εμπορίου Γεωργίας Βιοτεχνίας

Slide 26

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Slide 27

Καλό διάβασμα http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: