ცხრა ძმა ხერხეულიძე

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ცხრა ძმა ხერხეულიძე ქართული ენა ჭრებალოს საჯარო სკოლა 2012 წელი III კლასი ლალი სანთელაძე

Slide 2

თბილისის მახლობლად არის მოზრდილი სოფელი მარაბდა. XVII საუკუნეში ამ სოფელში ცხოვრობდა ცხრა ძმა ხერხეულიძე, ისინი ერთმანეთზე უკეთესი ვაჟკაცები და მამაულიშვი –ლები იყვნენ.

Slide 3

იმჟამად სპარსეთში მეფობდა შაჰ–აბასი, მეტად აბეზარი მეომარი მას ჰყავდა ბრძოლებში გაწრთვნილი ჯარი და დაპყრობილი ჰყავდა ბევრი ქვეყანა და ბოლოს საქართველოში შემოიჭრა.

Slide 4

მეფე თეიმურაზი

Slide 5

1625 წლის 1 ივლისს მოხდა მარაბდის ბრძოლა

Slide 6

ბრძოლებს მეთაურობდა გიორგი სააკაძე, მას დიდ მოურავს უწოდებდნენ.

Slide 7

ცხრა ძმა, დედა, და ბრძოლის დროს ცხრა ძმა ხერხეულიძის ხელში გადაინაცვლა ქართულმა დროშამ, ცხრა ძმა გმირულად დაეცა მარაბდის ველზე შემდეგ ნაბოლარამ– ერთადერთმა დამ ხელთ იპყრა დროშა და როცა იმანაც ჩაიმუხლა, დედამ აღმართა ქართველთა უკვდავე –ბის სიმბოლო.

Slide 8

ცხრა ძმის საფლავი

Slide 9

ხერხეულიძეთა მემორიალი

Slide 10

სიმონ ჩიქოვანი ქართველი დედა ცხრა ძე ჰყავდა, ცხრა ვაჟკაცი დედას, მოკაზმული ხმლით და მუზარადით. ქართლის დროშა დაულოცა მხედართ როს დაგვესხა მტერი მუხანათი. შეჯირითდნენ გულადები ცეცხლში, ჩაინერგეს მხოლოდ ვაჟკაცობა. ამშვენებდათ საქართველოს ეშხი, თვითეულმა ხმალი გააცოფა. ერთი დაჭრეს და შეირხა დროშა... დედა გაჩნდა, მკლავის ანაბარა, მედროშე შვილს შეაშველა ლოცვა, მომდევნო ძეს დროშა ჩააბარა. დასძახოდა: არ შეირყეს ტარი, საქართველოს ძუძუს გაწოვებდით. მტერი სჩეხეთ, შეაჩერეთ ქარი! – ვით სამრეკლო, რეკდა სასოებით. დასძახოდა, თმები განიძარცვა, თავდადებით აქეზებდა მხედართ, ცხრა მარჯვენა დროშამ გადინაცვლა, დაუხრელად დაუბრუნდა დედას. არ ცივდება დედის ხმა და სისხლი, ქართლის ნისლით სახე დაებანა, მწვერვალივით ამშვენებდა ნისლი, მისი თმები წვიმას დაემგვანა. ფეხშიშველი წინ უძღოდა ლაშქარს ანთებული დედა ქეთევანი. არკინებდა მამულისთვის მაშვრალს, ბნელს აპობდა ქართლის სატევარი. წამომდგარი ლეჩაქს წამოისვრის. გორის ციხით ახლაც უხმობს მხედარს: – მამულისთვის, ბრძოლა მამულისთვის! –  ქარში რეკავს საქართველოს დედა.

Slide 11

გმადლობთ ყურადღებისთვის

URL: