Presentación eduEmprende Sostibilidade empresarial

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

DE ONDE VÉN TODO O QUE MERCAMOS?

Slide 3

Algúns datos NOS ÚLTIMOS 30 ANOS UN TERCIO DOS RECURSOS NATURAIS DESAPARECERON! O 80 % dos bosques do planeta desapareceron. Só no Amazonas pérdense 2000 árbores por minuto. Os EEUU, que representan o 5% da poboación, consomen o 30% dos recursos mundiais e xeneran o 30% dos residuos no mundo. Se todos consumíramos igual precisaríamos 6 ou 7 planetas! Pero só tenemos 1!

Slide 4

Consumo enerxía Químicos sintéticos

Slide 5

RETARDANTE DE FOGO BROMINADO: Neurotoxina afecta ó CEREBRO!!!

Slide 6

EMISIÓNS Á ATMÓSFERA CONTAMINACIÓN DE SOLO E AUGA

Slide 8

REALMENTE CUSTOU FACELO 6 EUROS????

Slide 9

O 30% dos nenos do Congo deixaron de estudiar para extraer nas minas COLTÁN, un metal necesario para producir aparatos electrónicos como móbiles, ordenadores...

Slide 10

IR DE COMPRAS!! O 99% DAS COUSAS QUE MERCAMOS SON LIXO EN MENOS DUN ANO. HOXE CONSUMIMOS O DOBLE QUE FAI 50 ANOS!

Slide 11

A nosa economía é tan produtiva que demanda que fagamos do consumo o noso modo de vida: a nosa satisfacción espiritual atopámola no consumo, a compra e o uso de bens convértese en rito. Necesitamos que as cousas se consuman, se reemplacen sempre cunha velocidade maior. Objetivo final: “Crear Bienes de consumo”

Slide 12

Valórasenos según as cousas que temos!! OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Deseñar cousas para que sexan lixo canto antes OBSOLESCENCIA PERCIBIDA Convencernos para que tiremos as cousas que aínda son útiles. Cambiando o aspecto das cosas

Slide 13

Para que serve a publicidade senón para que nos mostremos infelices co que temos? Dinos durante todo o día que todo está mal: o noso pelo, o noso corpo, os nosos mobles, o nosos coche… Todo se soluciona con “IR DE COMPRAS”

Slide 14

Temos máis cousas que nunca pero cada vez somos máis infelices. ¿Por que? Cada vez temos menos tempo para o que realmente importa: estar coa familia, os amigos, para saber quen somos e como queremos contribuír ó mundo en que vivimos, que será o que realmente nos fará sentir ben… Que é lo que estou mercando? Por que o estou mercando? A quen llo estou mercando?

Slide 15

COA INCINERACIÓN LIBÉRANSE OS TÓXICOS Ó AMBIENTE E O QUE É PEOR: CRÉANSE SUPERTÓXICOS COMO A DIOXINA (composto tóxico máis contaminante coñecido ata o momento).

Slide 16

SOSTENIBILIDADE E EQUIDADE PRODUCIÓN EN CICLO PECHADO QUÍMICA VERDE, ENERXÍAS ALTERNATIVAS COMERCIO XUSTO ECONOMÍAS LOCAIS VIVAS REDUCIÓN DO CONSUMO MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

Slide 17

“Satisfacer as necesidades das xeneracións presentes sin comprometer as posibilidades das do futuro para atender as súas propias necesidades” En definitiva: crear un sistema de crecemento económico máis equitativo e respectuoso co medio que nos rodea.

Slide 18

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN!!! VOSOUTROS SODES OS FUTUROS GOBERNANTES, EMPRESARIOS, CONSUMIDORES…PODEDES CREAR ALGO NOVO.!!

Slide 19

ORGANIZACIÓN EN 3 GRUPOS DE TRABALLO GRUPO 1. EIXO ECONOMÍA GRUPO 2. EIXO AMBIENTAL GRUPO 3. EIXO SOCIAL

Slide 20

FOLLA DE RUTA. INFORMACIÓN SECUNDARIA

Slide 21

CUESTIONARIOS PARA OS GRUPOS DE TRABALLO GRUPO 1. EIXO ECONOMÍA. Responsable: María. Empresa: Pazo Vilane GRUPO 2. EIXO AMBIENTAL. Responsable: Eva. Empresa: Arqueixal GRUPO 3. EIXO SOCIAL. Responsable: Fátima. Empresa: Granxa Maruxa

Slide 22

Análise das empresas: DAFO E CAME DAFO D: Debilidades (internas) A: Ameazas (externas) F: Fortalezas (internas) O: Oportunidades (dende o exterior) CAME C: Corrixir as debilidades A: Afrontar as ameazas M: Mellorar e Manter as fortalezas E: Explotar as oportunidades

Slide 23

DEBILIDADES Que fai peor a nosa empresa que a competencia? En que procesos perdemos tempo? Que perciben os clientes e proveedores como unha debilidade da nosa empresa? Que aspectos tecnolóxicos do sector non incorporamos á empresa Qué nos dificulta adaptarnos ás peticións dos clientes ... DAFO PARA OS GRUPOS DE TRABALLO AMEAZAS Que cambios tecnolóxicos están sucedendo no mercado? Que cambios se prevén nos hábitos de consumo que reduzan o mercado? Que tendencias demográficas poden perxudicar ao sector? Cal é a situación do sector financeiro a as súas tendencias?

Slide 24

DAFO PARA OS GRUPOS DE TRABALLO FORTALEZAS Que vantaxes ten a nosa empresa sobre a competencia? (técnicas, de custos, de experiencia, de recursos humanos…) Que elementos perciben os clientes e proveedores como unha fortaleza da empresa? Que saber facer específico posúen os recursos humanos? Que fai ben a nosa empresa? Que aspectos tecnolóxicos nos fan máis innovadores? … OPORTUNIDADES Que tendencias favorables presenta o mercado? Que necesidades dos clientes non están cubertas pola competencia? Que cambios lexislativos se produciron ou se prevén que poidan favorecer ao sector? Que hábitos de vida se modificaron ou se prevé que poidan favorecer ao sector? ...

Slide 25

DAFO PARA OS GRUPOS DE TRABALLO (ambiental, social e económico)

Summary: Presentación elaborada para preparar a visita ás empresas no marco do proxecto Campus Vivencial eduEmprende, para alumnado do Futuro de Indicativo, IES A Cachada

Tags: campus vivencial eduemprende promove bic galicia ies a cachada futuro de indicativo

URL:
More by this User
Most Viewed