Ενεστώτας, Aόριστος, Παρατατικός

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Aόριστος ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ Ενεστώτας τώρα για λίγο χθες

Slide 2

φτιάχνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ φτιαξ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 3

ράβω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ραψ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 4

ρίχνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ριξ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 5

πιάνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ πιασ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 6

παίζω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ παιξ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 7

σκάβω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ σκαψ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 8

ψάχνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ψαξ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες έ

Slide 9

ακούω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ κουσ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες ά

Slide 10

μαγειρεύω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ μαγείρεψ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 11

διαβάζω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ διάβασ α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 12

χαιρετώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ χαιρέτ ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 13

χτυπώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ χτύπ ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 14

ρωτώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ρώτ ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 15

ανησυχώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ανησύχ ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 16

τηλεφωνώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ τηλεφών ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 17

μιλώ ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ μίλ ησα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 18

πηγαίνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ πήγα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 19

πίνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ ήπια ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 20

βλέπω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ είδα ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ τώρα για λίγο χθες

Slide 21

Παρατατικός ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ συνέχεια χθες

Slide 22

φτιάχνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ φτιαχν α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ τώρα συνέχεια χθες έ

Slide 23

φτιάχνω ξένες γλώσσες ΠΑΠΑΔΕΛΗ φτιαχν α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ τώρα συνέχεια χθες έ ΑΟΡΙΣΤΟΣ έφτιαξα για λίγο χθες

Slide 24

Θες να γίνεις εκατομμυριούχος;

Slide 25

Ερώτηση 1

Slide 26

Διάλεξε τον Αόριστο A φεύγω B έφευγα C έφυγα D θα φύγω

Slide 27

Αόριστος A φεύγω B έφευγα C έφυγα D θα φύγω

Slide 28

£100

Slide 29

Ερώτηση 2

Slide 30

Ενεστώτας A έγραφα B έγραψα C γράφω D θα γράψω

Slide 31

Αόριστος A έγραφα B έγραψα C γράφω D θα γράψω

Slide 32

£200

Slide 33

Ερώτηση 3

Slide 34

Παρατατικός A διαβάζω B διάβασα C θα διαβάσω D διάβαζα

Slide 35

Παρατατικός A διαβάζω B διάβασα C θα διαβάσω D διάβαζα

Slide 36

£300 Συγχαρητήρια!

Summary: Εξάσκηση στην παραγωγή Ενεστώτα, Άορίστου, Παρατατικού. Παιχνίδι "Εκατομμυριούχος"

Tags: δημοτικο γλώσσα

URL:
More by this User
Most Viewed