Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

+395

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Τέλος εικονομαχίας Ανάπτυξη γραμμάτων & τεχνών

Slide 3

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Αυτοκράτορας Μιχαήλ & καίσαρας Βάρδας ιδρύουν Πανεπιστήμιο Μαγναύρας

Slide 4

Πανεπιστήμιο Μαγναύρας

Slide 5

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’ ανάμεσα σε δασκάλους και φοιτητές του Πανεπιστημίου

Slide 6

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πανεπιστήμιο Μαγναύρας Λέων ο μαθηματικός - Πατριάρχης Φώτιος Ιωάννης Γραμματικός - Κύριλλος

Slide 7

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πατριάρχης Φώτιος Κύριλλος

Slide 8

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πανεπιστήμιο Μαγναύρας Λέων ο μαθηματικός - Πατριάρχης Φώτιος Ιωάννης Γραμματικός - Κύριλλος Ελληνική γλώσσα Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς Φοίτηση στους επιμελείς δωρεάν

Slide 9

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και συγγραφείς σε ορθόδοξα μοναστήρια

Slide 10

Ελληνική γλώσσα Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

Slide 11

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πανεπιστήμιο Μαγναύρας Λέων ο μαθηματικός - Πατριάρχης Φώτιος Ιωάννης Γραμματικός - Κύριλλος Ελληνική γλώσσα Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς Φοίτηση στους επιμελείς δωρεάν

Slide 12

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πατριαρχική Σχολή Μελέτησαν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς Κατέγραψαν ό,τι είχε διασωθεί από τα κείμενα της αρχαίας Ελλάδας Πατριάρχης Φώτιος Επίσκοπος Καισάρειας Αρέθας Φιλόσοφος Μιχαήλ Ψελλός

Slide 13

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Πατριαρχική Σχολή

Slide 14

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Βυζαντινοί μοναχοί αντιγράφουν αρχαία κείμενα

Slide 15

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Ο Αρέθας (κάτω δεξιά) Ο Μιχαήλ Ψελλός (αριστερά) με τον μαθητή του, αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα Παραπινάκη.

Slide 16

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Αυτοκράτορες Λέων ΣΤ΄ ο σοφός Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος

Slide 17

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Λέων ΣΤ' ο Σοφός

Slide 18

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Κωνσταντίνος Ζ' , Ελένη Λεκαπηνή (Η γυναίκα τoυ)

Slide 19

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών Ανάπτυξη των γραμμάτων ωφελεί την τέχνη μικρογραφία ελεφαντοτεχνία διακοσμητική αγιογραφία

Slide 20

Βυζαντινή μικρογραφία. Απεικονίζει τη Μονή Στουδίου στην Προποντίδα.

Slide 21

Βυζαντινή μικρογραφία του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, αναπαριστά νυχτερινό ψάρεμα με φανό (πυροφάνι) και αμφίβολο (εκσφενδονιζόμενο δίχτυ, παραλλαγή του οποίου είναι και το πεζόβολο).

Slide 22

Βυζαντινή τοιχογραφία. Το ταξίδι της οικογένειας του Xριστού στη Bηθλεέμ και η Ανάληψη του Χριστού.

Slide 23

Βυζαντινό ψηφιδωτό. Ο Χριστός εμφανίζεται στις Μυροφόρες.

Slide 24

Βυζαντινό ψηφιδωτό. Η παράσταση της Προδοσίας του Ιούδα. Η μορφή του απόστολου Πέτρου.

Slide 25

Βυζαντινή μικρογλυπτική και μικροτεχνία. Έργα κοσμικά και εκκλησιαστικά, υψηλής τεχνικής και τέχνης, μεγάλης ποικιλίας, φτιαγμένα από ελεφαντόδοντο, ξύλο, πολύτιμα μέταλλα κλπ.

Slide 26

Βυζαντινή μικροτεχνία. Ελεφαντοστέινο τρίπτυχο του 10ου αιώνα. Ο Ιησούς Χριστός στέφει τον αυτοκράτορα Ρωμανό Διογένη και την αυτοκράτειρα Ευδοκία, 11oς αιώνας μ.Χ., εικόνα από ελεφαντοστό.

Slide 27

Βυζαντινή εικόνα. Εικόνα με ορθογώνιο σχήμα. Παριστάνει έξι σκηνές των Παθών του Xριστού. O Νιπτήρας, α' μισό 10ου αι. Σινά, Mονή Αγίας Αικατερίνης.

Slide 28

Βυζαντινή αγιογραφία. Η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Μυστικός Δείπνος.

Slide 29

Καλό διάβασμα http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: