Θέμα και κατάληξη

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μπορείς να ξεχωρίσεις το θέμα από την κατάληξη;

Slide 2

κυνηγ κυνηγο κυνη κυνηγ κυνηγός

Slide 3

δωρ δω δωρ δ GO δώρα

Slide 4

νικητ νικη νικ νικητ GO νικητές

Slide 5

οδηγ οδηγο οδη οδηγ GO οδηγός

Slide 6

κρυβ κρύβε κρύβετ κρύβ GO κρύβεται

Slide 7

παιζ παιζ παιζουμ παιζου END παίζουμε

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι.

Tags: δημοτικο γλώσσα

URL:
More by this User
Most Viewed