ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

+24

No comments posted yet

Comments

lambras (4 years ago)

Τώρα Προστακτική γράφ ε γράφ ετε

lambras (4 years ago)

Τώρα Προστακτική γράφ ε γράφ ετε

Slide 1

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Slide 2

γράφ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική γράφ ε γράφ ετε

Slide 3

παίζ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική παίζ ε παίζ ετε

Slide 4

διαβάζ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική διάβαζ ε διαβάζ ετε

Slide 5

τρέχ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική τρέχ ε τρέχ ετε

Slide 6

παίρν ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική παίρν ε παίρν ετε

Slide 7

δέν ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική δέν ε δέν ετε

Slide 8

φέρν ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική φέρν ε φέρν ετε

Slide 9

βρίσκ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική βρίσκ ε βρίσκ ετε

Slide 10

πλέν ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική πλέν ε πλέν ετε

Slide 11

βλέπ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική βλέπ ε βλέπ ετε

Slide 12

ποτίζ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική πότιζ ε ποτίζ ετε

Slide 13

α πότισ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική πότισ ε ποτίσ τε για λίγο

Slide 14

σκαλίζ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική σκάλιζ ε σκαλίζ ετε

Slide 15

α σκάλισ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική σκάλισ ε σκαλίσ τε για λίγο

Slide 16

μαζεύ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική μάζευ ε μαζεύ ετε

Slide 17

α μάζεψ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική μάζεψ ε μαζέψ τε για λίγο

Slide 18

καθαρίζ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική καθάριζ ε καθαρίζ ετε

Slide 19

α καθάρισ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική καθάρισ ε καθαρίσ τε για λίγο

Slide 20

διαλέγ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική διάλεγ ε διαλέγ ετε

Slide 21

α διάλεξ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική διάλεξ ε διαλέξ τε για λίγο

Slide 22

τρίβ ω Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική τρίβ ε τρίβ ετε

Slide 23

α έτριψ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική τρίψ ε τρίψ τε για λίγο

Slide 24

χτυπ ώ Ενεστώτας Πότε; Τώρα Προστακτική χτύπ α χτυπ άτε

Slide 25

α χτύπησ α Αόριστος Πότε; Χθες Προστακτική χτύπησ ε χτυπήσ τε για λίγο

Slide 26

Μπράβο!

Summary: Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου

Tags: δημοτικο γλώσσα

URL:
More by this User
Most Viewed