-ωνω, -ιζω

+28

No comments posted yet

Comments

Slide 1

-ωνω

Slide 2

εγώ παγ _νω ώ εσύ παγ _νεις ώ αυτός παγ _νει ώ Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός εμείς παγ _νουμε ώ εσείς παγ _νετε ώ αυτοί παγ _νουν ώ Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Ενεστώτας τώρα

Slide 3

εγώ πάγ _να ω εσύ πάγ _νες ω αυτός πάγ _νε ω Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός εμείς παγ _ναμε ώ εσείς παγ _νατε ώ αυτοί πάγ _ναν ω Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Παρατατικός χθες συνέχεια

Slide 4

εγώ πάγ _σα ω εσύ πάγ _σες ω αυτός πάγ _σε ω Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός εμείς παγ _σαμε ώ εσείς παγ _σατε ώ αυτοί πάγ _σαν ω Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Αόριστος χθες για λίγο

Slide 5

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος τώρα; χθες συνέχεια; χθες για λίγο; χθες για λίγο -ωνω -ιζω

Slide 6

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος

Slide 7

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω τώρα; χθες συνέχεια; χθες για λίγο; χθες συνέχεια

Slide 8

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω χθες συνέχεια Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Παρατατικός

Slide 9

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω χθες συνέχεια Παρατατικός παγ_νουν ώ τώρα; χθες συνέχεια; χθες για λίγο; τώρα

Slide 10

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω χθες συνέχεια Παρατατικός παγ_νουν ώ τώρα Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Ενεστώτας

Slide 11

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω χθες συνέχεια Παρατατικός παγ_νουν ώ τώρα Ενεστώτας φωτ_ζω ί τώρα; χθες συνέχεια; χθες για λίγο; τώρα

Slide 12

πάγ _σα ω Πότε; Xρόνος χθες για λίγο -ωνω -ιζω Αόριστος πάγ _ναν ω χθες συνέχεια Παρατατικός παγ_νουν ώ τώρα Ενεστώτας φωτ_ζω ί τώρα Ενεστώτας ; Παρατατικός ; Αόριστος ; Ενεστώτας

Slide 13

Αυτός απλ____ τα ρούχα Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ απλώνω Αυτός απλώνει τα ρούχα

Slide 14

Αυτή στρ____ το κρεβάτι. Αυτή στρώνει το κρεβάτι. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ στρώνω

Slide 15

Αυτός θυμ____ εύκολα. Αυτός θυμώνει εύκολα. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ θυμώνω

Slide 16

Αυτός βιδ___. Αυτός βιδώνει. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ βιδώνω

Slide 17

Αυτοί κρυ___. Αυτοί κρυώνουν. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ κρυώνω

Slide 18

Αυτός οργ___ το χωράφι. Αυτός οργώνει το χωράφι. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ οργώνω

Slide 19

-ίζω

Slide 20

Αυτή σκουπ___ . Αυτή σκουπίζει. Πότε; τώρα χρόνος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ σκουπίζω

Slide 21

Θες να παίξεις τρίλιζα;

Slide 22

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος ΡΗΜΑΤΑ -ωνω -ιζω

Summary: Παρουσίαση και εξάσκηση των ρημάτων σε -ωνω και -ιζω. Προσοχή στα χρώματα. Ο Ενεστώτας είναι μπλε, ο Παρατατικός πράσινος κι ο Αόριστος κόκκινος. Στις τρίλιζες ξεκινούν οι παίκτες με πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί, για να δούν ποιος παίζει πρώτος. Τους δίνεται η προσωπική αντωνυμία και αρχίσουν χρονική αντικατάσταση στο χρωματισμένο χρόνο, παίζοντας. Η κόκκινη τρίλιζα για παράδειγμα είναι ρήματα στον Αόριστο. Μία τάξη θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο ομάδες και να παίζουν η μία εναντίον της άλλης, λέγοντας το κάθε μέλος της ομάδας ένα ρήμα. Καλή διασκέδαση!

Tags: δημοτικο γλώσσα ενεστώτας παρατατικός αόριστος

URL:
More by this User
Most Viewed