ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

+12

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ

Slide 2

προστακτικη Η Προστακτική είναι μία από τις εγκλίσεις του ρήματος. Η Προστακτική υπάρχει και στη Νέα Ελληνική γλώσσα. Η Προστακτική σχηματίζεται στους εξής χρόνους: ενεστώτα, αόριστο, παρακείμενο.

Slide 3

Η προστακτικη ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η προστακτική εκφράζει επιθυμία με τη μορφή προσταγής, προτροπής, απαίτησης, συμβουλής....... Δέχεται άρνηση μή. Η προστακτική δηλώνει Προσταγή Ἂπελθε ἐις τήν θάλασσαν

Slide 4

Η προστακτικη ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η προστακτική δηλώνει: Αποτροπή, απαγόρευση Μή ἐν πολλοῖς ὀλίγα λέγε, ἀλλ' ἐν ὀλίγοις πολλά. Προτροπή ή παράκληση (Της προστακτικής προτάσσονται συχνά τα μόρια ἂγε (δή), φέρε(δή), ἲθι (δή)) Φέρε δή πρός θεῶν κἀκεῖνο σκέψασθε. Σκέψασθε δή καί μοι μνήσθητε.

Slide 5

Η προστακτικη ΣΤΙΣ κυριεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η προστακτική δηλώνει: Συμβουλή Τούς μέν θεούς φοβοῦ, τούς δέ γονεῖς τίμα. Παραχώρηση, συγκατάθεση Οἱ δ' οὖν γελώντων(Αυτοί ας γελούν)

Slide 6

Η προστακτικη ΣΤΙΣ κυριεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η προστακτική δηλώνει: Ευχή ή κατάρα Ὑγίαινε. Ἒρρωσο (να είσαι γερός) Ἐρρέτω (στα κομμάτια)

Slide 7

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ προστακτικησ Η προστακτική δεν έχει α ενικό και α πληθυντικό πρόσωπο όπως και στη νέα Ελληνική. Η προστακτική Αορίστου δεν δέχεται αύξηση. Η προστακτική αορίστου παρουσιάζει το χαρακτηριστικό για τον αόριστο –σ- μετά το θέμα του ρήματος. Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν την προστακτική αορίστου με τις γνωστές αλλαγές στο θέμα τους.

Slide 8

Προστακτικη ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ αοριστου ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ------ Πίστευε Πιστευέτω --------- Πιστεύετε Πιστευόντων – Πιστευέτωσαν ΑΟΡΙΣΤΟΣ -------- Πίστευσον Πιστευσάτω ------- Πιστεύσατε Πιστευσάντων- Πιστευσάτωσαν

Slide 9

Προστακτικη ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΙ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ -------- ἴσθι ἒστω --------- ἒστε ἒστων,ἒστωσαν,ὄντων

Slide 10

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Προστακτική Παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων σχηματίζεται τόσο περιφραστικά ( πιο εύχρηστος τύπος) από την ενεργητική μετοχή παρακειμένου του ρήματος και την προστακτική ενεστώτα του ρήματος ειμί όσο και μονολεκτικά (σπάνια).

Slide 11

ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ προστακτικη ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ---------------- Λελυκώς, -υῑα, -ός ἴσθι Λελυκώς, -υῑα,-ός ἒστω ------------------- Λελυκότες, -υῑαι, -ότα ἒστε Λελυκότες, -υῑαι,-ότα ἒστων,ἒστωσαν,ὄντων

Slide 12

ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΗ προστακτικη ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ----------- Λέλυκε Λελυκέτω ------------ Λελύκετε Λελυκόντων ή Λελυκέτωσαν

URL: