Presentación de PowerPoint

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

KLIKKEN INDRUKWEKKENDE VOORSTELLING VAN DE PASSIE VAN CHRISTUS Vertaald uit het Spaans – Freddy Storm 09/2011

Slide 2

Een indrukwekkende voorstelling van de passie van Christus in natuurlijke grootte.   Met metalen beelden van de kruisiging. De beeldhouwer maakte ze met de goedheid die hij in zijn hart droeg. Ze bevinden zich bij Amarillo, Texas (VS) op een voor dat doel geschonken terrein. Er is een bericht op het einde van deze presentatie!

Slide 3

Jezus tijdens het laatste avondmaal

Slide 4

Jezus voor Pilatus

Slide 5

Jezus wordt het kruis opgelegd

Slide 6

Jezus valt een eerste keer

Slide 7

Jezus ontmoet zijn moeder

Slide 8

Jezus wordt geholpen door een Cirineeër

Slide 9

Jezus wordt gereinigd door Veronica

Slide 10

Jezus valt voor de tweede keer

Slide 11

Jezus troost de meisjes van Jeruzalem

Slide 12

Jezus wordt ontkleed

Slide 13

Jezus valt voor de derde keer

Slide 14

Jezus wordt aan het kruis genageld

Slide 15

Jezus sterft tussen twee boeven

Slide 16

Jezus wordt in de armen van zijn moeder gelegd

Slide 17

Jezus wordt in het graf bijgezet

Slide 18

Jezus verrijst op de derde dag

Slide 19

Welnu, wie is Hij? Hij is Jezus! Hij is waardig. De ogen die dit bericht lezen zullen het kwaad niet vrezen; de hand die dit bericht stuurt aan iedereen zal niet tevergeefs werken. En de mond die Amen zegt na dit gebed zal voor eeuwig glimlachen. Blijf in God en zoek zijn aanschijn. AMEN! In God vind je alles!

Slide 20

De grootste man in de geschiedenis: Jezus had geen slaven en toch noemden ze hem Heer. Jezus had geen enkele graad van opleiding en toch noemden ze hem Meester. Jezus had geen medicijnen, maar hij genas de zieken. Jezus had geen leger, maar de koningen respecteerden en vreesden Hem.

Slide 21

Geneeskunde: Hij genas de zieken en de blinden zonder hen enige dosis medicijn toe te dienen. Geschiedenis: Hij is het BEGIN en het EINDE. Regering: Hij zei dat hij een prachtige raadgever zou genoemd worden, prins van de vrede. Religie: Hij zei dat niemand naar de Vader gaat zonder langs Hem te passeren.

Slide 22

Hij won geen veldslagen en veroverde toch de wereld. Hij beging geen enkel misdrijf en toch werd Hij gekruisigd. Hij werd bijgezet in een graf en toch leeft Hij nu nog. Ik voel mij vereerd die Jezus te dienen die mij bemint!

Slide 23

Als je gelooft in God de Vader en in Jezus Christus, zijn Zoon..... stuur dit dan aan al jouw vrienden. Indien niet, negeer het gewoon, maar denk er dan aan dat Jezus zei: “De Vader bemint de Zoon en heeft alle dingen in Zijn handen gelegd. Hij die gelooft in de Zoon heeft het eeuwige leven; hij die niet in de Zoon wil geloven zal het leven niet zien. De woede van God blijft op hem rusten.” Jn 3, 35-36

URL: