Rosalía de Castro

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Rosalía de Castro

Slide 2

Rosalía de Castro naceu en Santiago de Compostela o 24 de Febreiro de 1837

Slide 4

Casou con Manuel Murguía, co que formou unha numerosa familia: tiveron sete fillos.

Slide 6

É unha das escritoras máis importantes de Galicia. Cadro de Sofía Gandarias

Slide 8

Retrato de Modesto Brocos

Slide 9

É unha figura destacada do Rexurdimento galego. Cos seus poemas devolveulle ao galego a categoría de lingua literaria que perdera nos séculos escuros.

Slide 10

A súa obra poética está composta, entre outros, por dous libros en galego : “Cantares Galegos” e “Follas Novas”, e un libro en castelán: “En las orillas del Sar”

Slide 11

En prosa escribiu, entre outras, as obras: “Contos da miña terra”, “El caballero de las botas azules”, “ La hija del mar” “El domingo de Ramos”…

Slide 12

O seu estilo era moi persoal, sinxelo e directo. Os seus poemas falan dos seus sentimentos persoais, os problemas sociais de Galicia, e a paisaxe da terra.

Slide 13

Denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva a que estaban obrigad@s @s galeg@s, e tamén reflicte os sentimentos e vivencias máis íntimos.

Slide 14

Viviu en moitos lugares de España, pero os últimos anos da súa vida pasounos en Padrón…

Slide 15

… na Casa da Matanza.

Slide 17

Hai bastantes anos foi convertida en casa-museo

Slide 18

A cociña

Slide 20

O dormitorio

Slide 21

A cama de Rosalia

Slide 22

O xardín

Slide 23

A sala de exposicións

Slide 24

Rosalía morreu en 1885. Agora descansa no Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela.

Slide 25

As súas obras están traducidas a moitos idiomas, entre eles o ruso e o xaponés.

Slide 26

Dende o 17 de mayo de 1963, por ser o centeario da edición de Cantares galegos (1863), quedou instaurado o Día das Letras Galegas que cada año se dedica a un escritor o escritora.

Slide 27

Dentro e fóra de Galicia, por todo o mundo, hai monumentos dedicados á súa memoria

Slide 28

Na súa casa-museo en Padrón.

Slide 29

En Padrón

Slide 30

No paseo da Ferradura na Alameda de Santiago de Compostela

Slide 31

En Vigo

Slide 32

En Ferrol

Slide 33

En Bos Aires, Arxentina

Slide 34

En Lugo

Slide 35

En Cornellá, Cataluña

Slide 36

En Portugal

Slide 37

En Rosario, Arxentina

Slide 38

En Montevideo, Uruguay

Slide 39

A casa onde viviu na Coruña

Slide 40

Teatro Rosalia de Çastro en A Coruña Sala Rosalía de Castro no Auditorio de Vigo

Slide 41

Instituto Rosalía de Castro en Santiago

Slide 42

Rúas En Xinzo de Limia En Braga, Portugal

Slide 43

Parques En Logroño En Lugo

Slide 44

A súa imaxe tamén apareceu en billetes e selos Billete do ano 1979 Selo do ano 1968

Slide 45

Edicións Do Castro, Cabreiroá e Sargadelos tamén lle rendiron a súa homenaxe.

Slide 46

Ata hai un avión que leva o seu nome.

URL: