Διαιρέτες και πολλαπλάσια

+161

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διαιρέτες και πολλαπλάσια ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για... Διαιρέτες και πολλαπλάσια Αριθμούς Νότες

Slide 3

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Αγγελική Κώστας Κάτια Παίζουν συχνά με τις νότες προσπαθώντας να βρουν το ρυθμό της μουσικής.

Slide 4

0΄΄ Η Αγγελική παίζει την νότα της κάθε 9 δευτερόλεπτα. 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄

Slide 5

0΄΄ Η Κάτια παίζει την νότα της κάθε 3 δευτερόλεπτα. 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄

Slide 6

0΄΄ Ο Κώστας παίζει την νότα του κάθε 6 δευτερόλεπτα. 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄

Slide 7

0΄΄ Πόσες φορές χτύπησαν στα 18΄΄ και τα τρία παιδιά μαζί; 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄

Slide 8

0΄΄ 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄ Ο Κώστας και η Κάτια πόσες φορές χτύπησαν στα 18΄΄ μαζί;

Slide 9

0΄΄ 1΄΄ 2΄΄ 3΄΄ 4΄΄ 5΄΄ 6΄΄ 7΄΄ 8΄΄ 9΄΄ 10΄΄ 11΄΄ 12΄΄ 13΄΄ 14΄΄ 15΄΄ 16΄΄ 17΄΄ 18΄΄ 19΄΄ Η Αγγελική και η Κάτια πόσες φορές χτύπησαν στα 18΄΄ μαζί;

Slide 10

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Το 18 είναι κοινό πολλαπλάσιο που συναντάμε για τους αριθμούς 9,3,6. 9 Χ 2 = 18 3 Χ 6 = 18 6 Χ 3 = 18

Slide 11

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Ας δούμε τώρα με πόσους διαφορετικούς μπορούμε να μετρήσουμε τις νότες.

Slide 12

Διαιρέτες και πολλαπλάσια 4 Χ 4 = 16 νότες στήλες

Slide 13

Διαιρέτες και πολλαπλάσια 8 Χ 2 = 16 νότες στήλες

Slide 14

Διαιρέτες και πολλαπλάσια 2 Χ 8 = 16 στήλες νότες

Slide 15

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Το 16 είναι κοινό πολλαπλάσιο που συναντάμε για τους αριθμούς 4,8,2. 4 Χ 4 = 16 8 Χ 2 = 16 2 Χ 8 = 16

Slide 16

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Πολλαπλάσια ενός αριθμού Πολλαπλάσια ενός αριθμού λέγονται οι αριθμοί τους οποίους σχηματίζουμε πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό με διάφορους φυσικούς αριθμούς. π.χ. για να βρούμε τα πέντε πρώτα πολλαπλάσια του 7, πολλαπλασιάζουμε το 7 με το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 και παίρνουμε 7, 14, 21, 28 και 35.

Slide 17

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Πάμε τώρα να μοιράσουμε τις 30 χάντρες μας στον άβακα.

Slide 18

Μοιράζουμε τις 30 χάντρες στις 5 στήλες βάζοντας τον ίδιο αριθμό σε κάθε μια.

Slide 19

Μοιράζουμε τις 30 χάντρες στις 3 στήλες βάζοντας τον ίδιο αριθμό σε κάθε μια.

Slide 20

Μοιράζουμε τις 30 χάντρες στις 2 στήλες βάζοντας τον ίδιο αριθμό σε κάθε μια.

Slide 21

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Το 30 διαιρείται ακριβώς με τους παρακάτω αριθμούς 5,3,2. 30 : 5 = 6 30 : 3 = 10 30 : 2 = 15

Slide 22

Διαιρέτες και πολλαπλάσια Διαιρέτες ενός αριθμού Διαιρέτες ενός αριθμού λέγονται οι φυσικοί αριθμοί με τους οποίους διαιρείται ακριβώς ο αριθμός. π.χ. διαιρέτες του 36 είναι οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 και 36.

Slide 23

Που θα πάει κάποτε θα μάθουμε να παίζουμε σαν τον Μπετόβεν.

Slide 24

Καλό διάβασμα, παιδιά. http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: