ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ

+137

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Да проверим домашната работа.

Slide 3

ода инерални оли тъблото истата му стица лънцето ранителни ещества ислород

Slide 4

да да да не

Slide 5

Защо трябва да дишаме?

Slide 6

Човек издържа дълго време без да се храни, но може да живее няколко минути без да диша.

Slide 7

При едно обикновено вдишване в белите дробове на възрастен човек навлиза около половин литър въздух. В тази празна малка бутилка (0,5 литра) от минерална вода има толкова въздух, колкото вдишва човек.

Slide 8

При дълбоко вдишване човек поема допълнително още около 1,5 литра въздух. Толкова въздух има в една голяма празна бутилка от минерална вода.

Slide 9

Вдишаният въздух е богат на кислород. Издишаният въздух съдържа въглероден диоксид. Кислородът в него е по- малко.

Slide 10

За какво е необходим кислородът? Откъде се взема въглеродният диоксид в издишания въздух? Когато дишаме, гръдния ни кош се разширява, защото белите дробове се запълват с въздух.

Slide 11

Въздухът съдържа кислород. Белите ни дробове са богати на кръвоносни съдове. Част от вдишания кислород се разтваря в кръвта. Тя разнася кислород и хранителни вещества из цялото тяло. К И С Л О Р О д

Slide 12

Протича процес на разграждане на храната, който може да се обясни със схемата. хранителни вещества + кислород вода въглероден диоксид енергия + +

Slide 13

Кръвта връща въглеродния диоксид в белите дробове и той се изхвърля навън заедно с издишания въздух. в ъ г л е р о д е н д и г о к с и д

Slide 14

Всички растения и животни дишат. За поддържане на жизнените процеси непрекъснато е необходима енергия. Затова организмите не могат да живеят без да дишат.

Slide 15

За бягането е необходима много енергия. Когато бягаме, ние вдишваме повече кислород и по- бързо “изгаряме” хранителните вещества.

Slide 16

2. Как дишат животните?

Slide 17

Повечето животни имат дихателни органи.

Slide 18

Когато рибата поеме с устата си вода, тя преминава през хрилете. Те извличат разтворения кислород от водата и той преминава в кръвта на рибата. Кръвта разнася кислорода по тялото и връща обратно отделения при разграждането на храната въглероден диоксид. Накрая хрилете изхвърлят въглеродения диоксид във водата.

Slide 19

3. Дишане на Растенията.

Slide 20

Да проведем следния опит и да проверим дали растенията дишат. Дишат ли растенията?

Slide 21

Дишат ли растенията? Ще са ни нужни стайно растение и буркан.

Slide 22

Дишат ли растенията? Захлупваме растението с буркана и наблюдаваме.

Slide 23

Дишат ли растенията? По вътрешните стени на буркана се появиха капчици вода. От къде се появиха? Ако поставим буркана върху устата си и дишаме, също ще се появят капчици вода. Опитът показва, че растенията дишат.

Slide 24

Как дишат растенията? С помощта на микроскоп ще разгледаме листо на растение. Щракни по стъкло № 1.

Slide 25

Как дишат растенията? За да видим листото, щракни върху микроскопа.

Slide 26

Как дишат растенията? Растенията дишат с устици, които се намират на долната страна на листото. Щракни по стъкло № 2.

Slide 27

Как дишат растенията? За да видиш как изглежда кожата на човек, щракни по микроскопа.

Slide 28

Как дишат растенията? Сравни листото с кожата на човека. Приличат си, нали?

Slide 29

противополжни процеси приемат кислород, отделят въглероден диоксид приемат въглероден диоксид, отделят кислород

Summary: Човекът и природата- 4 клас, по учебника на М.Максимов, изд. Булвест

URL: