МАТЕМАТИКА И ОКОЛЕН СВЯТ

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

МАТЕМАТИКА И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ ТРЕНАЖОР Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

Реши задачите, открий селскостопанските животни. Назови ги. 2 . 6 = 1 . 6 = 3 . 6 = 4 . 6 = 5 . 6 = 6 . 6 = 7 . 6 = 8 . 6 = 9 . 6 = 10 . 6 = 6 12 18 24 30 54 48 42 36 60

Slide 3

Реши задачите, открий дивите животни и ги назови. 6 : 6 = 12 : 6 = 18 : 6 = 24 : 6 = 30 : 6 = 36 : 6 = 42 : 6 = 48 : 6 = 54 : 6 = 60 : 6 = 1 3 4 5 2 6 7 8 9 10

Slide 4

Справихте се чудесно! Браво! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Ползвани изображения – от интернет.

URL: