Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

+41

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

Slide 2

Η Θήβα ήταν η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας. Το πρώτο πολίτευμα ήταν η βασιλεία, αλλά αργότερα οι πλούσιοι γαιοκτήμονες έδιωξαν το βασιλιά και κυβέρνησαν οι ίδιοι.

Slide 3

Οι πόλεις της Βοιωτίας είχαν κάνει μια συμμαχία που ονομαζόταν «κοινό των Βοιωτών». Είχαν και δικό τους νόμισμα. Αρχηγοί της συμμαχίας ήταν συνήθως οι Θηβαίοι.

Slide 4

Το σπουδαιότερο θρησκευτικό κέντρο ήταν το «μαντείο του Ογχηστού», όπου λάτρευαν τον Ποσειδώνα. Εκεί γίνονταν και αθλητικοί αγώνες.

Slide 5

Στη βοιωτική συμμαχία δε συμμετείχαν οι Πλαταιείς. Πλαταιές Θήβα Οι Θηβαίοι προσπάθησαν να τους αναγκάσουν με τη βία να μπουν στη συμμαχία. Οι Πλαταιείς ζήτησαν βοήθεια από τους Αθηναίους. Οι Θηβαίοι αναγκάστηκαν να τους αφήσουν ήσυχους, μετά την παρέμβαση του αθηναϊκού στρατού.

Slide 6

Σύμφωνα με την Ανταλκίδεια ειρήνη (386 π. Χ.), οι πόλεις της Ελλάδας έπρεπε να είναι αυτόνομες, δηλαδή ν’ αποφασίζουν μόνες τους για τα θέματά τους. Οι Θηβαίοι δεν δέχτηκαν τους όρους για να μη διαλύσουν τη συμμαχία.

Summary: www.dclasstaxiarchis2011.blogspot.com

URL: