Умножение и деление със 7 и 8 ТРЕНАЖОР

+54

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Задачите реши и кой герой от коя приказка е - отгатни! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София ТРЕНАЖОР

Slide 2

Познай приказката. 9 . 8 = 8 . 8 = 2 . 8 = 3 . 8 = 4 . 8 = 6 . 8 = 7 . 8 = 10 . 8 = 5 . 8 = 72 16 64 32 56 40 48 24 80

Slide 3

Познай приказката. 56 : 8 = 48 : 8 = 16 : 8 = 72 : 8 = 40 : 8 = 24 : 8 = 64 : 8 = 32 : 8 = 80 : 8 = 7 2 6 5 8 10 3 9 4

Slide 4

Познай приказката. 49 : 7 = 42 : 7 = 14 : 7 = 63 : 7 = 35 : 7 = 21 : 7 = 56 : 7 = 28 : 7 = 70 : 7 = 7 2 6 5 8 10 3 9 4

Slide 5

Познай приказката. 9 . 7 = 8 . 7 = 2 . 7 = 3 . 7 = 4 . 7 = 6 . 7 = 7 . 7 = 10 . 7 = 5 . 7 = 63 14 56 28 49 35 42 21 70

Slide 6

Справихте се чудесно! Браво! Ползвани изображения – от интернет. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

URL: