παρακείμενος

+23

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παρακείμενος Ενεργητικής Παθητικής φωνής &

Slide 2

Παρακείμενος Ενεργητικής & Παθητικής φωνής Ουφ! Πόσο έχω τρέξει; Στάσου, ξέρω, έχω σκεφτεί.. Παρακείμενος!

Slide 3

Παρακείμενος Ενεργητικής & Παθητικής φωνής ΤΙ; Όταν μια δραστηριότητα ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της ισχύουν στο παρόν ή όταν μιλάμε για μια εμπειρία που είχαμε στο παρελθόν

Slide 4

Παρακείμενος Ενεργητικής & Παθητικής φωνής και πώς σχηματίζεται; Με το έχω, το θέμα του Αορίστου… ..και τις σωστές καταλήξεις!

Slide 5

Παρακείμενος Ενεργητικής & Παθητικής φωνής Ενεργητική φωνή Αόριστος… -ει Έχω Προσοχή: στον τόνο και τη χρονική αύξηση όταν υπάρχει Έχεις Έχει Έχουμε Έχετε Έχουν

Slide 6

Παρακείμενος Ενεργητικής & Παθητικής φωνής Παθητική φωνή Αόριστος -ει Έχω Προσοχή: στον τόνο Έχεις Έχει Έχουμε Έχετε Έχουν

Slide 7

Έχω πληγωθεί!!! Έχεις πληγωθεί; Έχει πληγωθεί…

Slide 8

Έχουμε πληγωθεί… Έχετε πληγωθεί;

Slide 9

Έχουν πληγωθεί…

URL: