Η ιστορία του Δαυίδ μέσα από τις εικόνες

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο Βασιλιάς Δαυίδ

Slide 2

Σαμουήλ, ο τελευταίος Κριτής του Ισραήλ, ο «άνθρωπος του Θεού». -Έλεγξε τον Ισραήλ όταν απομακρύνθηκε από το Θεό. Προειδοποίησε το λαό για τις αρνητικές συνέπειες του θεσμού της βασιλείας. Έχρισε βασιλιά το Σαούλ και τον έλεγξε όταν απομακρύνθηκε από το Θεό. - Με εντολή του Θεού χρίει νέο βασιλιά του Ισραήλ το Δαυίδ.

Slide 3

Ο Σαμουήλ χρίει το Σαούλ Βασιλιά

Slide 4

Όταν ο Σαούλ απομακρύνθηκε από το Θεό, ο Σαμουήλ τον έκρινε αυστηρά. Ο Σαούλ θύμωσε και του έσκισε το χιτώνα.

Slide 5

Ο Ιεσσαί, πατέρας του Δαυίδ

Slide 6

Ο Σαμουήλ χρίει βασιλιά το Δαυίδ Ο Δαυίδ ήταν βοσκός και ο όγδοος και τελευταίος γιος του Ιεσσαί

Slide 7

Μετά την εκλογή του ο Δαυίδ βρέθηκε στο παλάτι του Σαούλ να περιποιείται τα ζώα. Έπαιζε πολλή ωραία λύρα γι’ αυτό ο βασιλιάς τον έφερε στην αυλή του.

Slide 8

Συνδέθηκε με αδελφική φιλία με το γιο του Σαούλ, Ιωνάθαν, ο οποίος τον γλύτωσε από την οργή του πατέρα του.

Slide 9

Δαυίδ και Γολιάθ Ο Γολιάθ, μεγαλόσωμος φιλισταίος στρατιώτης, ήταν το φόβητρο των Ισραηλιτών. Στην πρόκληση του για μονομαχία απάντησε ο Δαυίδ, ο οποίος τον νίκησε με τη σφεντόνα του.

Slide 10

Ο Σαούλ προσπαθεί να σκοτώσει το Δαυίδ Οι στρατιωτικές επιτυχίες του Δαυίδ, προκάλεσαν το μίσος και τη ζήλια του Σαούλ, ο οποίος αποπειράθηκε να σκοτώσει το Δαυίδ.

Slide 11

Ο Δαυίδ χαρίζει τη ζωή στο Σαούλ

Slide 12

Ο θάνατος του Σαούλ Ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του, μεταξύ των οποίων και ο Ιωνάθαν, έχασαν τη ζωή τους σε μάχη κατά των Φιλισταίων. Ο Δαυίδ θρήνησε το χαμό του φίλου του.

Slide 13

Η επίσημη αναγνώριση του Δαυίδ ως βασιλιά.

Slide 14

Το σφάλμα του Δαυίδ – Ο έλεγχος από το Νάθαν Ο έρωτας του για την παντρεμένη Βηρσαβεέ, τον οδήγησε να στείλει στην πρώτη γραμμή της μάχης το σύζυγο της Ουρία, με αποτέλεσμα αυτός να σκοτωθεί και ο Δαυίδ να την παντρευτεί. Δεν ξέφυγε όμως από τον έλεγχο του προφήτη Νάθαν.

Slide 15

Ο Δαυίδ αναγνώρισε το λάθος του. Μετανόησε ειλικρινά, νήστεψε, θρήνησε και έγραψε τον 50ο Ψαλμό, που είναι γνωστός και ως «Ψαλμός της Μετανοίας». «Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών μου, εξάλειψον το ανόμημα μου» (Ψ.50)

Slide 16

Η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του ενωμένου κράτους

Slide 17

Η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης

Slide 18

Η σημερινή Ιερουσαλήμ

Slide 19

Δαυίδ: Βασιλιάς – Ποιητής - Μουσικός Το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης αποδίδεται στο Δαυίδ.

Slide 20

Δαυίδ: ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ του Χριστού ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Εκλεγμένοι από το Θεό Επιφορτισμένοι με σημαντική αποστολή -Κοινή καταγωγή

Summary: Η ιστορία του βασιλιά Δαυίδ μέσα από εικόνες και μουσική

Tags: βασιλιάς δαυίδ θρησκευτικά α γυμνασιου

URL: