ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

+125

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Προβλήματα με ποσά αντιστρόφως ανάλογα… Μια ομάδα στρατιωτών από 12 άντρες έχει τρόφιμα για 36 ημέρες. Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες ημέρες θα καταφέρει τελικά να περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα ; ΛΥΣΗ: Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πίνακα ποσών και τιμών. 12 + 6 = 18 Σχηματίζω την εξίσωση των ίσων γινομένων… 18 χ = 12 36 άρα 18 χ = 432 άρα χ = 432 : 18 άρα χ = 24 . . . Η ομάδα των στρατιωτών θα περάσει 24 ημέρες με τα υπάρχοντα τρόφιμα.

Slide 2

Προβλήματα με ποσά αντιστρόφως ανάλογα… Μια ομάδα στρατιωτών από 12 άντρες έχει τρόφιμα για 36 ημέρες. Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες ημέρες θα καταφέρει τελικά να περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα ; ΛΥΣΗ: Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με αναγωγή στη μονάδα… Η ομάδα των στρατιωτών θα περάσει 24 ημέρες με τα υπάρχοντα τρόφιμα. Οι 12 στρατιώτες μπορούν να περάσουν με τα τρόφιμα 36 ημέρες Ο ένας στρατιώτης μπορεί να περάσει (36 12 ) 432 ημέρες Οι 18 στρατιώτες μπορούν να περάσουν (432 : 18) 24 ημέρες . 12 + 6 = 18

Slide 3

Προβλήματα με ποσά αντιστρόφως ανάλογα… Μια ομάδα στρατιωτών από 12 άντρες έχει τρόφιμα για 36 ημέρες. Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες ημέρες θα καταφέρει τελικά να περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα ; ΛΥΣΗ: Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με απλή μέθοδο των τριών… Η ομάδα των στρατιωτών θα περάσει 24 ημέρες με τα υπάρχοντα τρόφιμα. Οι 12 στρατιώτες μπορούν να περάσουν 36 ημέρες Οι 18 στρατιώτες μπορούν να περάσουν χ ημέρες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ!!! 12 + 6 = 18

Slide 4

http://blogs.sch.gr/chrysantor/ …τα βλέπει η Στ΄ και γελά !

Summary: education,school

URL: