Романтизм 18-19 ст

+155

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Романтизм 18-19 ст Іван Айвазовський Карл Брюллов Вільям Блейк Брамс – Угорські танці Теодор Жеріко

Slide 2

Поняття Романтизму Романтизм - ідейний і художній напрямок, що виник у європейській і американській культурі кінця 18 століття - першої половини 19 століття, як реакція на естетику класіцизму. Романтизм - це естетична революція, що замість науки й розуму (вищої культурної інстанції для епохи Освіти) ставить художню творчість індивідуума, що стає зразком, «парадигмою» для всіх видів культурної діяльності.

Slide 3

Поняття Романтизму Новими критеріями в мистецтві стали воля самовираження, підвищене увага до індивідуальних, неповторних рис людини, природність, щирість і розкутість, що прийшли на зміну наслідуванню класичним зразкам 18 століття.

Slide 4

Основна риса романтизму як руху - прагнення протиставити бюргерському, «філістерському» світу розуму, закону, індивідуалізму, утилітаризму, атомізації суспільства, наївної віри в лінійний прогрес - нову систему цінностей: культ творчості, перевага уяви над розумом, критику логічних, естетичних і моральних абстракцій, заклик до розкріпачення особистісних сил людини, слідувати за природою, міф, символ, прагнення до синтезу й виявлення взаємозв'язку всього з усім. Основні риси Романтизму Причому досить швидко аксіологія романтизму виходить за рамки мистецтва й починає визначати стиль філософії, поведінки, одягу, а також і інших аспектів життя.

Slide 5

Історія Романтизму Романтизм — ідейний рух у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці 18 ст. у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 ст. в Росії, Польщі й Австрії, а з середини 19 ст. охопив інші країни Європи та Північної і Південної Америки. Виниклий після французької революції, в умовах затверджуваного на зламі 18 — 19 ст. абсолютизму, Романтизм був реакцією проти раціоналізму доби просвітництва і застиглих форм, схем і канонів класицизму та подекуди проти сентименталізму.

Slide 6

Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчання історичного минулого, інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику. Романтизм призвів до вироблення романтичного світогляду та романтичного стилю і постання нових літературних жанрів — балади, ліричної пісні, романсової лірики, історичних романів і драм.

Slide 7

Своїми ідеями і настановами, зокрема наголошуванням народності і ролі та значення національного у літературі і мистецькій творчості, романтизм відіграв визначну роль у пробудженні й відродженні слов'янських народів, зокрема українського. Першими виявами українського романтизму були: видана 1818 у Петербурзі «Грамматика малороссийского наречия» О. Павловського і збірка М. Цертелева «Опыт собрания старинных, малороссийских песней» з висловленими в них думками про глибоку своєрідність і самостійність української мови й української народної поезії.

Slide 8

До виявів українського передромантизму зараховують також виданий у Москві 1827 збірник «Малороссийские песни» М. Максимовича і балади П. Гулака-Артемовського («Твардовський» і «Рибалка», 1827). Український романтизм виник не так як реакція проти не надто значного в українській літературі класицизму, а проти наявних у ній тоді бурлескних і травестійних традицій і розвинувся у великій мірі під впливом поглибленого вивчення народної творчості, з одного боку, та писань російських і польських романтиків — з другого. Зокрема чималий вплив на ствердження романтизму в українській літературі мали українські школи в російській і польській літературах.

Slide 9

Романтизм у живописі Успадковуючи традиції мистецтва середньовіччя, іспанського бароко і англійського Ренесансу, романтики розкрили надзвичайну складність, глибину й внутрішню нескінченність індивідуальної особистості. Людина для них - малий всесвіт, мікрокосмос. Великий інтерес до сильних і яскравих почуттів, всепоглинаючих страстей, до таємних рухів душі, до «нічної» її сторони, тяга до інтуїтивного й несвідомого – це риси романтичного мистецтва.

Slide 10

В області естетики Романтизм протиставив класицистичному «наслідуванню природі» творчу активність художника, перетворення реального світу. Художник створює свій, особливий світ, більш прекрасний та щирий, а тому й більш реальний, ніж емпірична дійсність, тому що саме мистецтво, творчість виявляє собою таємну суть, глибинний зміст і вищу цінність світу, а значить і вищу реальність. Твори мистецтва вподібнюються живому організму, а художня форма витлумачується не як зовнішня оболонка змісту, а як щось, що виростає з його глибин і нерозривно з ним пов'язане. Романтики захищають творчу волю художника, його фантазію й відкидають нормативність в естетиці, раціоналістичну регламентацію в мистецтві. Геній не підкоряється правилам, але творить їх - ця думка І. Канта засвоєна теоретиками Романтизму.

Slide 11

Розвиваючись у багатьох країнах, романтизм усюди здобував яскраву національну своєрідність, зумовлену місцевими історичними традиціями й умовами. Найбільш послідовна романтична школа утворилася у Франції, де художники, реформуючи систему виразних засобів, динамізували композицію, поєднували форми бурхливим рухом, використовували яскравий насичений колорит і широку, узагальнену манеру листа (живопис Т. Жеріко, Е. Делакруа, О. Дом’е, пластику П.Ж. Давида Д‘Анже, А.Л. Барі, Ф. Рюда). Ежен Делакруа «Мисливець на левів в Марокко". 1854 р. Теодор Жеріко "Дербі 1821 року в Епсомі" 1821 р. Оноре Дом’е “Гравці в шахи"

Slide 12

Іван Айвазовський Айвазовський Іван Костянтинович, 1817–1900, росіянин художник. Народився у Феодосії 17 (29) липня 1817 у родині вірменського підприємця. Учився в петербурзькій Академії мистецтв у М.Н.Воробйова (1833–1839). Працював у Криму, Італії, відвідав також Францію, Англію й ряд інших країн. Любив подорожувати, але з 1845 працював переважно в рідному місті. Зазнав впливу від особливого французького класицизму.  Огінський – Полонез

Slide 13

Іван Айвазовський Бравурно-катастрофічний "Дев'ятий вал" (1850, Російський музей, Петербург), де досягнуто враження «безбережного» морського простору, може служити підсумком його раннього періоду.  "Портрет дружини художника Гани Бурназян" 1882 р. “Дев'ятий вал” 1850 р.

Slide 14

Іван Айвазовський В самих хрестоматійних й по праву особливо популярних своїх картинах (таких, як "Чорне море", 1881 і ін.) Айвазовський, як ніхто інший, зумів показати живу, пронизану світлом, вічно рухливу водну стихію. "Льодяні гори“ 1870 р. “Чорне море“ 1881 р.

Slide 15

Іван Айвазовський Живописець Головного морського штабу (з 1844), Айвазовський бере участь у ряді військових кампаніях (у тому числі в Кримській війні 1853–1856), створивши чимало патетичних батальних полотен (“Чесменський бій”, 1848, Феодосійська картинна галерея). “Чесменський бій”, 1848,

Slide 16

Іван Айвазовський Хоча він виконав чимало «чисто земних» пейзажів, серед яких виділяються українські й кавказькі види, саме море звичайно з'являється в нього універсальною основою природи й історії, особливо в сюжетах зі створенням миру й потопом; втім, образи релігійної, біблій-ної або євангельської, іконографії, так само як і античної міфології, не можна зарахувати до самих більших його удач. “Море”

Slide 17

Галерея Айвазовського Вид Леандрової башти (1848) Лазоревий грот (1841)

Slide 18

Галерея Айвазовського Одеса (1852) Неаполітанський залив (1841)

Slide 19

Галерея Айвазовського Ранок на морі (1851)

Slide 20

Карл Брюллов Карл Брюллов народився 12 (23) грудня 1799 року в Санкт-Петербурзі, у родині академіка, різьбяра по дереву й гравера. З 1809 по 1821 рік займався живописом в Академії мистецтв у Петербурзі, був учнем Андрія Івановича Іванова. Блискучий студент, одержав золоту медаль по класу історичного живопису. Дворжак – Слов'янські танці

Slide 21

Карл Брюллов В 1822 році Брюллов був відряджений в Італію на засоби Спілки заохочення художників. Він відвідав Дрезден, Мюнхен; улаштувався в Римі. Жанрові картини: «Італійський ранок» (1823) і «Італійський полудень» (1827). «Італійський ранок» (1823) «Італійський полудень» (1827)

Slide 22

Карл Брюллов В 1836 році, після подорожі по Греції і Турції, Брюллов повертається до Росії — через Одесу у Москву і через кілька місяців — у Петербург. У Петербурзі його очікує урочистий прийом в Академії мистецтв і тріумф «Останній день Помпеї»; картина встигла побувати в Парижі (Лувр, 1834), де була холодно прийнята паризькою критикою: це була (вже!) епоха Делакруа і французького романтизму. Портрет Ю.П Самойлової з прийомною дочкою Амалією (1803-1875)

Slide 23

«Останній день Помпеї»

Slide 24

Карл Брюллов До 1849 року Брюллов живе й працює в Петербурзі. Він — професор Академії мистецтв, модний портретист; розписує лютеранську церкву на Невському проспекті, Ісакіївський собор (1843-47), пише більшу картину «Облога Пскова» (1839-43; не закінчена). Ісакіївський собор

Slide 25

Карл Брюллов «Облога Пскова»

Slide 26

Карл Брюллов Брюллов помер 11 (23 за новим стилем) червня 1852 року в містечку Манциана під Римом.

Slide 27

«Вершниця» За бажанням графині Самойлової Карл Брюллов виконав портрет її вихованки Джованіни Пачіні й Амацилії Пачіні, дочки італійського композитора. Жанр кінного портрета або скульптури був модний при зображенні вінценосних осіб. Брюллов, порушуючи цей офіційний канон, додав царствену позу молодій вихованці Самойлової, що сидить на вороного коня. У рисах її особи є ангельська відчуженість, здається, вона разом зі стрічкою, що розвівається, на капелюшку й пишному біло-блакитному костюмі амазонки от-от полетить у піднебесся. При цьому майстер вписує фігуру дівчини в картину, що володіє цільним сюжетом, повну барвистих контрастів.

Slide 28

«Вершниця» Художник розвертає перед глядачами сцену ранкової прогулянки, коли, проскакавши по росистій доріжці під тінню столітніх дерев, Джованіна зупиняє скакуна біля мармурового під'їзду будинку її мачухи. Почувши стукіт копит, із дверей вибігає Амацилія Пачіні, схожа на лялечку в рожевому платтячку, мереживних панталонах і зелених атласних туфельках. Вона піднесена старшою подругою — об'єктом її дитячого обожнювання. Шум і суєту вносять собаки, що крутяться під ногами власниць і розділяють їхній піднятий настрій. Перед нами — романтичне оповідання про радості юності.

Slide 29

“Вершниця”

Slide 30

Галерея Брюллова “Розп'яття Христа“ 1827 “Вершники“ (Портрет Є.І.Мюсара та Е.Мюсар) 1832

Slide 31

Галерея Брюллова “Портрет дітей Волконських з арапом“ 1834 “Портрет сестер Шишмаревих“ 1839

Slide 32

Вільям Блейк (28.11.1757–12.08.1827) Вільям Блейк, англійський поет, живописець, гравер. Як художник вчився в Лондоні в гравера Дж.Безайра (з 1771), відвідував Академію мистецтв (1778), випробував вплив Дж.Флаксмена. У творчості Блейка, що ілюстрував акварелями й гравюрами власні вірші («Пісні невідання» 1789, «Пісні пізнання» 1794, «Книгу Іова» 1818–1825, «Божественну комедію» Данте 1825–1827 і ін.), яскраво відбилися тенденції романтизму в англійському мистецтві кінця XVIII – 1-й чверті XIX століття. Вагнер – Опера “Валькіпія”

Slide 33

Тяжіння до візіонерської фантастики, алегоризму й містичній символіці, звертання до сміливого, майже довільної гри ліній, гострим композиційним рішенням. Блейк заперечує традиційну композицію й перспективу, його вишукані лінеарні форми викликають подання про потойбічний світ. Сам стиль відбиває властиве художникові унікальне містичне бачення миру, у якому зливаються воєдино реальність і уява. Вільям Блейк "Данте й Вергілій в воротах пекла“ 1827

Slide 34

Вільям Блейк Гравер і книжковий ілюстратор за професією, Блейк виразив свій талант у поезії й разючих по впливу містичних і символічних картинах. Духовний світ представлявся йому більше важливим, ніж світ матеріальний, а щирий художник бачився йому пророком, наділеним божественним дарунком проникнення в сутність речей. “Європа Пророцтво“ 1794

Slide 35

Вільям Блейк Блейк жив у бідності й помер невизнаним 12 серпня 1827 року. У цей час Вільяма Блейка по праву вважають одним з великих майстрів англійського мистецтва й літератури й одним з найбільш оригінальних художників свого часу. To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour...                               William Blake Увидеть мир в одной песчинке И космос весь - в лесной травинке, Вместить в ладони бесконечность И в миге мимолетном вечность...                                Уильям Блейк

Slide 36

Галерея Блейка "Великий червоний дракон" 1810 "Привид нікчемності" 1820

Slide 37

Галерея Блейка "Навуходоносор" 1795 "Великий червоний дракон та жінка-сонце" 1810

Slide 38

Галерея Блейка "Великий Архітектор" 1794 "Симонія Тата" 1827

Slide 39

Галерея Блейка “Елохім та Створіння Адама" 1795 Галерея Тейт, Лондон

Slide 40

Галерея Блейка “Адам Перед Судом Бога." кольорова гравюра. Галерея Тейт, Лондон.

Slide 41

Теодор Жеріко Жеріко Теодор (1791–1824), французький живописець і графік. Вчився у К.Верні (1808–1810) і П.Герена (1810–1813), випробував вплив А.Гро. Жеріко відвідав Італію (1816–1817), Великобританію (1820–1822), Бельгію (1820), працював у Парижу. Зберігши властиве мистецтву класицизму тяжіння до узагальнено-героїзованих образів, Жеріко першим у французькому живописі виразив властиве романтизму гостре почуття конфліктності світу, прагнення до втілення драматичних явищ сучасності й сильних страстей. Росіні – Опера “Сибірський Цирульник”

Slide 42

Теодор Жеріко Ранні здобутки Жеріко, що відбили героїку наполеонівських воєн (“Офіцер кінних єгерів імператорської гвардії, що йде в атаку”, 1812, “Поранений кірасир, що залишає поле бою”, 1814, – обоє в Лувре, Париж), виділяються емоційністю образів, динамічністю компози-ції й колориту, у якому перева-жають темними, жвавими інтенсивними колірними відтінками тону. "Офіцер кінних єгерів імператорської гвардії, що йде в атаку" 1812, Лувр, Париж

Slide 43

Теодор Жеріко Після поїздки в Італію в живописі Жеріко підсилюється узагальнена монументальність форм, композиція стає впорядкованою, колорит майже монохромним (“Біг вільних коней у Римі”, 1817, Лувр, Париж). Одна із центральних у творчості Жеріко робіт - картина “Пліт «Медузи»” (1818–1819, Лувр, Париж) - написана на гострозлободневний сюжет, в основі якого – трагедія пасажирів загиблого фрегата «Медуза», що опинилися в океані на плоті . “Пліт «Медузи»”

Slide 44

“Пліт «Медузи»” В основі сюжету картини лежить реальна подія, що сталася 2 липня 1816 року біля берегів Сенегалу. Тоді на обмілині Арген в 40 льє від африканського берега зазнав катастрофи фрегат «Медуза». 140 пасажирів і членів команди спробували врятуватися, висадившись на пліт. Тільки 15 з них залишилися живими й на дванадцятий день блукань були підібрані бригом «Аргус». Подробиці плавання пасажирів, що вижили, потрясли сучасну суспільну думку, а сама катастрофа обернулася скандалом у французькому уряді через некомпетентність капітана судна й недостатність спроб порятунку потерпілих.

Slide 45

“Пліт «Медузи»” Гігантське полотно вражає своєю виразною міццю. Жеріко зумів створити яскравий образ, з'єднавши в одній картині мертвих та живих, надію й розпач. Картині передувала величезна підготовча робота. Жеріко робив численні етюди вмираючих у лікарнях і трупів страчених. «Пліт „Медузи“» став останнім із закінчених здобутків Жеріко. В 1818 року, коли Жеріко працював над картиною «Пліт „Медузи“», що поклала початок французькому романтизму, Ежен Делакруа, що позував своєму другові, став свідком народження композиції, що ламає всі звичні подання про живопис.

Slide 46

“Пліт «Медузи»” Пізніше Делакруа згадував, що побачивши закінчену картину, він «у захваті кинувся бігти, як божевільний, і не міг зупинитися до самого будинку». Картина була придбана в 1824 року й у цей час перебуває в 77-ій залі на 1-му поверсі галереї Денон у Луврі.

Slide 47

“Пліт «Медузи»”

Slide 48

Теодор Жеріко Подання про художника-романтика як про вільної, незалежної, глибоко емоційної особистості Жеріко  виразив у ряді портретів (“Портрет двадцятилітнього Делакруа”, 1819, Музей образотворчих мистецтв і кераміки, Руан) і автопортретів. «Портрет двадцятилітнього Делакруа» близько 1819

Slide 49

Теодор Жеріко Щирий гуманізм Жеріко втілений в об'єктивності серії портретів душевнохворих (близько 1822–1823, Музеї образотворчих мистецтв, Ліон, Гент і ін. збори). Жеріко виступив як піонер літографії у Франції (серія “Велика й мала англійські сюїти”, 1820–1821). «Мономанічна заздрість. Божевільна» «Божевільний»

Slide 50

Теодор Жеріко «Англійський жокей» 1820 (Літографія)

Slide 51

Теодор Жеріко «Коні» 1820-1821 (Літографія)

Slide 52

Галерея Жеріко "Портрет офіцера" 1814 "Кінь підчас грози"

Slide 53

Галерея Жеріко "Дербі 1821 року в Епсомі" 1821, Лувр, Париж "Сірий у яблуках кінь" 1820

Slide 54

Галерея Жеріко "Приборкування биків" 1817 "Сцена корабельної аварії " 1820, Лувр, Париж

Slide 55

Галерея Жеріко "Жертва катастрофи" 1819 "Портрет волоцюги" 1821

Slide 56

Каспар Давид Фрідріх Фрідріх (Friedrich) Каспар Давид ( 1774-1840), німецький живописець. В 1794-1798 учився в копенгагенській Академії мистецтв, потім працював в Дрездені. Найбільший пейзажист раннього німецького романтизму, Фрідріх зображував, як правило, що поростили лісом гори Баварії або пустельне узбережжя Померанії з людськими фігурами, як би загубленими серед природи. Гріг – Пер-Гюнт

Slide 57

Каспар Давид Фрідріх Підкоряючи пейзажні мотиви ефектам неуважного, таємничого мерехтливого або феєрично, що спалахує висвітлення (частіше місячного, чим сонячного), він втілював стихійну міць, грізну й майже містичну безмежність світобудови, тонке співзвуччя сил природи рухам людської душі, почуття прориву в невідоме. “Хрест на Балтиці" 1815

Slide 58

Каспар Давид Фрідріх Пейзажі Фрідріха відрізняються строгою вивіреністю малюнка, чіткістю просторових планів, багатою грою світлотіні («Пейзаж з веселкою», 1809, Веймар; “Двоє, що споглядають місяць”, 1819, Картинна галерея, Дрезден).

Slide 59

Каспар Давид Фрідріх «Пейзаж з веселкою», 1809

Slide 60

Каспар Давид Фрідріх "Двоє, що споглядають місяць" 1819

Slide 61

Каспар Давид Фрідріх Неясне внутрішнє занепокоєння часом переростає в його картинах у настрій щемливої туги, у гірке усвідомлення тлінності всього земного (“Меса в готичній руїні”, 1819, Національна галерея, Берлін; “Загибель “Надії” у льодах”, 1822, Кунстхалле, Гамбург). “Загибель “Надії” у льодах" 1822

Slide 62

Галерея Фрідріха “Подорожній над морем туману” 1818 "Гора Вацман" 1825 Стара галерея, Берлін

Slide 63

Галерея Фрідріха "Хатина в горах" 1827 “Узбережжя в Вікі" 1835 Музей мистецтв, Лейпциг

Slide 64

Галерея Фрідріха “Хрест і собор в горах" 1812 Музей мистецтв, Дюссельдорф “Мрійник“ 1840

Slide 65

Внесок художників до романтизму Видатний живописець Іван Костянтинович Айвазовський увійшов в історію світового мистецтва як мариніст-романтик, майстер російського класичного пейзажу, що передає на полотні красу й міць морської стихії. Іван Айвазовський Римський-Корсаков – Твір №1

Slide 66

Внесок художників до романтизму Він виступає як майстер світського портрета, перетворюючи свої образи в світи сяючої, «райської» краси. Багатофігурне трагічне полотно «Останній день Помпеї» стає в ряд характерних для романтизму «картин-катастроф» і робить сенсацію як у Росії, так і за кордоном, де її вітають як перший великий міжнародний успіх російської мальовничої школи. Карл Брюллов

Slide 67

Внесок художників до романтизму Перші роботи Блейка порушили пануючу в Лондоні атмосферу пасивної благопристойності й покірності. Вся його творчість є безперервним бунтом проти нав'язаних художніх догм. Будучи не тільки оригінальним поетом, але й вправним гравіювальником і оформлювачем, Блейк не був визнаний сучасниками. Визнання прийшло до Блейка набагато пізніше - в 20 столітті. Вільям Блейк

Slide 68

Внесок художників до романтизму Зберігши від класицизму тяжіння до узагальнено-героїзованих образів, Жеріко вперше у французькому мистецтві виразив, властиве романтизму, гостре почуття конфліктності світу, прагнення до експресивного втілення виняткових подій сучасності й сильних пристрастей. Теодор Жеріко

Slide 69

Внесок художників до романтизму Занадто незвичайні й нетрадиційні були сюжети й зміст його картин. Із середини 20х рр. XIX ст. Каспар Давид Фрідріх жив замкнуто й самотньо. Задовго до своєї смерті цей художник був забутий глядачами. Його оцінили по достоїнству тільки на початку XX сторіччя. Каспар Давид Фрідріх

Slide 70

“Ярмарок” 2008 Чернієнко В.О. 7-а клас (Побутовий жанр)

Slide 71

Автор проекту: Автор проекту: Учень 7-А класу, Ліцею №171 “ЛІДЕР”, Чернієнко Валерій Олександрович

Slide 72

Дякую за увагу!

URL:
More by this User
Most Viewed