Τ' Γαλιλαίου του σανίδ'-Galileo's Inclined Plane Experiment

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τ’ Γαλιλαίου του σανίδ’ Ερευνητική εργασία μαθητών της Α’ τάξης του Λυκείου Αγιάσου Υπεύθυνοι Καθηγητές: Στυλιανίδης Στυλιανός- Παλαιολόγου Ελένη. Φυσικοί Σχολικό έτος 2011-2012

Slide 2

Αριστοτέλης

Slide 3

γη Νερο Αερασ Φωτια Αιθερασ

Slide 4

Ειδη κινήσεων κατά τον Αριστοτέλη Φυσική Κάθε κίνηση που παραβιάζει τη φυσικη Η ύπαρξη συνεχούς κίνησης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας δύναμης που δρα πάνω στο κινούμενο σώμα. Η δύναμη αυτή ασκείται από το μέσο στο οποίο κινείται το σώμα Γι’ αυτό στο κενό δεν υπάρχει κίνηση Ευθύγραμμη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην υποσελήνια περιοχή Κυκλική στην υπερσελήνια Βίαιη

Slide 5

Η πτώση των σωμάτων κατά τον Αριστοτέλη Η ταχύτητα μεγαλώνει όσο ένα σώμα πλησιάζει τη φυσική του θέση Η ταχύτητα είναι ανάλογη του βάρους Η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του μέσου

Slide 6

Η θεωρία του Αριστοτέλη είχε χαρακτήρα εποπτικό Ώσπου ήρθε ο Γαλιλαίος και θεμελίωσε τον πειραματικό τρόπο έρευνας. Από τον Αριστοτέλη στον Γαλιλαίο Η θεωρία του Αριστοτέλη ήταν πειστική για 20 αιώνες Αμφισβητήθηκε. Για παράδειγμα: Ιώαννης Φιλόπονος (5ος αιώνας) «ο λόγος των χρόνων που απαιτούνται για την κίνηση δεν εξαρτάται από το λόγο των βαρών»

Slide 7

Galileo Galilei 1564 (15 Φεβρουαρίου). Τόπος γέννησης: Πίζα 1589. Υφηγητής μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πίζας 1609. Βελτίωση τηλεσκοπίου 1610. Επιστροφή στη Φλωρεντία. Παν/μιο Πίζας. Φιλόσοφος και Μαθηματικός στην αυλή των Μεδίκων 1625-1630. Συγγραφή έργου «Διάλογος σχετικά με τα δύο κύρια συστήματα του Κόσμου», όπου υπερασπίζεται το σύστημα του Κοπέρνικου ενάντια στο σύστημα του Πτολεμαίου 1633. Καταδίκη από την ιερά εξέταση και εξαναγκασμός αποκήρυξης των «αιρετικών» του απόψεων για το κοπερνίκειο σύστημα. 1633-1642. Κατ’ οίκον περιορισμός και συγγραφή έργου «Διάλογος για τις δύο νέες επιστήμες». Δημοσίευση το 1638, Leiden Ολλανδίας. 1642. Έτος θανάτου.

Slide 8

Διάλογος για δύο Νέες Επιστήμες 1638 «…….. Δεν υπάρχει στη φύση τίποτε παλαιότερο από την κίνηση ,…….., έχω ανακαλύψει μέσω των πειραμάτων μερικές ιδιότητές της, τις οποίες αξίζει να γνωρίσουμε και οι οποίες έως τώρα δεν έχουν παρατηρηθεί ή εξηγηθεί. ………. Έχουν γίνει μερικές επιφανειακές παρατηρήσεις, όπως, για παράδειγμα, ότι η ελεύθερη κίνηση ενός βαρέως αντικειμένου όταν πέφτει είναι διαρκώς επιταχυνόμενη, αλλά σε ποιόν ακριβώς βαθμό αυτή η επιτάχυνση λαμβάνει χώρα δεν έχει ποτέ διατυπωθεί και, στο βαθμό που γνωρίζω, κανένας μέχρι τώρα δεν έχει επισημάνει ότι οι αποστάσεις που διανύονται, κατά τη διάρκεια ίσων χρονικών διαστημάτων, από ένα σώμα που πέφτει από κατάσταση ηρεμίας, έχουν μεταξύ τους την ίδια αναλογία που έχουν οι περιττοί αριθμοί ξεκινώντας από τη μονάδα.» (Galilei, 1954).

Slide 10

Μπορεί το πείραμα από την Πιζα να μην έγινε αλλά σίγουρα ασχολήθηκε με τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο 7 μέτρων περίπου

Slide 11

Μελετήθηκαν τα πειράματα της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης ξεκινώντας από τη σημερινή εποχή και καταλήγοντας στην εποχή του Γαλιλαίου. Αναλυτικότερα: Μελετήθηκε η επιταχυνόμενη κίνηση με το multilog και με χρήση του αισθητήρα απόστασης. Υπολογίστηκαν στιγμιαίες ταχύτητες με φωτοπύλες. Μελετήθηκε η επιταχυνόμενης κίνηση με αμαξίδια και χαρτοταινία, Αποτυπωθήκαν τα αποτελέσματα σε μελιμετρέ χαρτί καθώς και στο Λογισμικό Graph Στην εργασία ..

Slide 12

Πώς ο Γαλιλαίος μετρούσε τον χρόνο; Μετρώντας την περίοδο ενός εκκρεμούς (πολυέλαιος εκκλησίας) με τον σφυγμό του. Παρατήρησε ότι η αιώρηση είχε πάντα την ίδια διάρκεια ανεξάρτητα από το εύρος της. Ζυγίζοντας το νερό που άδειαζε από μία δεξαμενή Επαναλαμβάνοντας ένα μουσικό ρυθμό σταθερής χρονικής διάρκειας (ο πατέρας του ήταν μουσικός)

Slide 13

Biblioteca Nazionale Centrale, Florence

Slide 14

Ξυλουργοί και πειραματιστές

Slide 15

Ξυλουργοί και πειραματιστές

Slide 16

Μπράβου ρε Αγιασώτις μι αναστήσατι. !

Summary: Ερευνητική εργασία μαθητών του Λυκείου Αγιάσου Λέσβου. Σχολικό έτος 2011-2012

Tags: galileo's inclined plane experiment το κεκλιμένο επίπεδο του γαλιλαίου

URL:
More by this User
Most Viewed