ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

+81

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Τα 5 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 30 €. Πόσο κοστίζουν τα 12 μέτρα ύφασμα; ? Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο πρώτος είναι με πίνακα ποσών και τιμών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα 12 μ. ύφασμα κοστίζουν 72 €.

Slide 3

Τα 5 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 30 €. Πόσο κοστίζουν τα 12 μέτρα ύφασμα; ? ΛΥΣΗ: Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο δεύτερος είναι με αναγωγή στη μονάδα. Τα 5 μ. ύφασμα κοστίζουν 30 €. Το 1μ. ύφασμα κοστίζει 30: 5 = 6 €. Διαίρεση για να βρω την τιμή της μιας μονάδας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα 12 μ. υφάσματος κοστίζουν 72€ Πολλαπλασιασμός για να βρω την άγνωστη τιμή!

Slide 4

Τα 5 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 30 €. Πόσο κοστίζουν τα 12 μέτρα ύφασμα; ? Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο τρίτος τρόπος είναι με απλή μέθοδο των τριών. χ = 72 Για να βρω το χ πολλαπλασιάζω τον αριθμό που βρίσκεται πάνω από το χ με το κλάσμα των άλλων δύο αντεστραμμένο ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα 12 μ. κοστίζουν 72 €.

Slide 6

Μια πολυκατοικία ύψους 13,5 μ. ρίχνει σκιά 15μ. Την ίδια ώρα δίπλα ένα σπίτι ρίχνει σκιά 5 μ. Ποιο είναι το ύψος του σπιτιού; Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο πρώτος είναι με πίνακα ποσών και τιμών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ύψος του σπιτιού είναι 4,5 μ.

Slide 7

Μια πολυκατοικία ύψους 13,5 μ. ρίχνει σκιά 15μ. Την ίδια ώρα δίπλα ένα σπίτι ρίχνει σκιά 5 μ. Ποιο είναι το ύψος του σπιτιού; ? ΛΥΣΗ: Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο δεύτερος είναι με αναγωγή στη μονάδα. Σκιά 15 μ. αντιστοιχεί σε κτίσμα 13,5 μ. Σε σκιά 1μ. αντιστοιχεί κτίσμα (13,5 : 15 = 0,9) 0,9 μέτρων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ύψος του σπιτιού είναι 4,5 μ. Διαίρεση για να βρω την τιμή της μιας μονάδας. Πολλαπλασιασμός για να βρω την άγνωστη τιμή!

Slide 8

Μια πολυκατοικία ύψους 13,5 μ. ρίχνει σκιά 15μ. Την ίδια ώρα δίπλα ένα σπίτι ρίχνει σκιά 5 μ. Ποιο είναι το ύψος του σπιτιού; ? Σκέφτομαι: Τα ποσά είναι ανάλογα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με 3 τρόπους. Ο τρίτος τρόπος είναι με απλή μέθοδο των τριών. χ = 4,5 Για να βρω το χ πολλαπλασιάζω τον αριθμό που βρίσκεται πάνω από το χ με το κλάσμα των άλλων δύο αντεστραμμένο ! ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ύψος του σπιτιού είναι 4,5 μ.

Slide 9

… τα βλέπει η Στ΄ και γελά! http://blogs.sch.gr/chrysantor/

Summary: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

URL: