Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ

+40

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ Επιμέλεια: Κωτούλας Ιωάννης

Slide 2

Μαγνήτης ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό ή σώμα το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο (χώρος μέσα στον οποίο δρουν μαγνητικές δυνάμεις). Το 577 π.Χ, ο Θαλής ο Μιλήσιος, είναι ο πρώτος που περιγράφει την ελκτική και απωστική ικανότητα του ήλεκτρου (κεχριμπάρι), αν τριφτεί αυτό σε κάποιο ύφασμα.

Slide 3

Η καθημερινή μας ζωή «εξαρτάται» σε μεγάλο βαθμό από τους μαγνήτες. Από τις μαγνητικές κάρτες και τα διακοσμητικά μαγνητάκια, έως τις πυξίδες και τους μαγνητικούς τομογράφους, οι εφαρμογές των μαγνητών μοιάζουν να μην έχουν τέλος.

Slide 5

Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες από απόσταση. Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες με επαφή.

Slide 6

Οι μαγνήτες όμως δεν έλκουν όλα τα υλικά. Έλκουν ορισμένα υλικά όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το νικέλιο και σύνθετα αυτών όπως το ατσάλι. Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά.

Slide 7

χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Slide 8

Οι μαγνήτες μπορούν να έχουν το σχήμα μιας ράβδου (ραβδόμορφοι), το σχήμα πετάλου (πεταλοειδείς) ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Όλοι οι μαγνήτες έχουν δύο περιοχές, στις οποίες οι μαγνητικές ιδιότητες είναι εντονότερες. Τις περιοχές αυτές τις ονομάζουμε πόλους (Βόρειος και Νότιος).

Slide 9

Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του, τα οποία ονομάζονται πόλοι. Ο μαγνήτης έλκει το ατσάλι και το σίδερο. Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά.

Slide 10

Τέλος, οι μαγνήτες διακρίνονται σε φυσικούς και σε τεχνητούς. Οι φυσικοί μαγνήτες είναι ορυκτά υλικά και δημιουργήθηκαν χάρη στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Οι τεχνητοί μαγνήτες κατασκευάζονται με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μαγνητικές ιδιότητες οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από τους πυρήνες των ατόμων.

Slide 11

Τα σημειώματα στερεώνονται πάνω στην επιφάνεια της πόρτας του ψυγείου με μαγνήτες. Η πόρτα του ψυγείου είναι φτιαγμένη από σιδηρομαγνητικό υλικό. Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες που είναι κατασκευασμένοι από σίδερο. Η έλξη είναι ισχυρότερη στα άκρα του μαγνήτη, δηλαδή στους πόλους.

Slide 12

Χ χ

URL:
More by this User
Most Viewed