linguaxe audiovisual, por Inés Dosil

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Linguaxe audiovisual Aprender a comunicar ca cámara

Slide 2

Plano panorámico Tipos de plano

Slide 3

Plano xeneral Tipos de plano

Slide 4

Plano americano Tipos de plano

Slide 5

Plano medio Tipos de plano

Slide 6

Plano corto Tipos de plano

Slide 7

Plano detalle Tipos de plano

Slide 8

Frontal, normal ou neutro Puntos de vista

Slide 9

Picado Puntos de vista

Slide 10

Cenital Puntos de vista

Slide 11

Contrapicado Puntos de vista

Slide 12

Nadir Puntos de vista

Slide 13

Panorámica: rotación da cámara no seu propio eixe.(Vertical/Horizontal) Travelling: desplazamento da cámara por vía de travelling, cangrexo con rodas ou outro elemento. Zoom In/Out: non se move a cámara, só se moven as lentes que cambian. Grúa: permite o movemento da cámara nas 3D do espazo. Movementos de cámara

Slide 14

Plano secuencia: toda unha acción nárrase nun só plano. http://www.youtube.com/watch?v=DxaR3Je3pGw Tempo

Slide 15

Lei dos terzos

Slide 16

Lei da mirada

Slide 17

Lei do horizonte

Slide 18

Manter unhas marxes de seguridade, no momento da gravación. Encadre dunha persoa: Non encandrar a ninguén polas unións naturais do corpo. Dar aire por encima da cabeza. Consellos

Slide 19

Ir axustando os primeiros planos das persoas para que non se corte a imaxe cando se mova. Buscar elementos para dar ritmo visual ao plano (obxectos ou formas reiteradas). Utilizar o enfoque e o desenfoque para dar importancia ou restarlla a algún elemento. Utilizar marcos naturais e así conseguir profundidade de campo. Consellos

Slide 20

O equipo

Slide 21

Etapas dun filme

Slide 22

O Productor é quen por en marcha todo o proceso. Creación/revisión/adaptación do guión. Búsqueda e contratación dos membros do equipo. Localización. Prepodución

Slide 23

Pártese de todo o material que temos preparado: plan de rodaxe, guión técnico, guión literario,… Rutina de traballo: Chegada o equipo a localización e preparación do set de rodaxe. Maquillaxe e vestuario preparan ao actores. Ensaios. Axustes e modificación. Rodaxe. http://www.youtube.com/watch?v=3er6cnlpgzo Produción/Rodaxe

Slide 26

Captura de imaxes. Edición. Efectos dixitais. Creación da banda sonora. Mestura de son. Postprodución

Slide 27

Promoción. Chegada do filme aos cines. Publicación do filme en diferentes soportes. Distribución e exibición

Summary: Presentación para o obradoiro Futuro de Indicativo do IES A Cachada (alumnado da ESO) sobre linguaxe audiovisual

Tags: futuro de indicativo clube do antifás cachatronic moreiras

URL:
More by this User
Most Viewed