Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ

+54

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ Επιμέλεια: Κωτούλας Ιωάννης

Slide 2

Όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, οι μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν σιδηρομαγνητικά υλικά. Τι γίνεται όμως όταν πλησιάσουμε ένα μαγνήτη σε έναν άλλο; Δύο μαγνήτες απωθούνται όταν πλησιάσουμε όμοιους πόλους (βόρειος - βόρειος, νότιος – νότιος), ενώ έλκονται όταν πλησιάσουμε αντίθετους πόλους (βόρειος – νότιος).

Slide 3

Οι όμοιοι πόλοι, συνήθως, έχουν το ίδιο χρώμα. Κάντε αριστερό κλικ πάνω στις εικόνες για να δείτε διαδραστικά πώς έλκονται και πώς απωθούνται δύο μαγνήτες. Έλξη Άπωση

Slide 4

Το εντυπωσιακό όμως είναι, ότι σε ένα μαγνήτη δεν μπορούμε να απομονώσουμε τον ένα πόλο από τον άλλο. Ακόμη κι αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό σπάζοντάς τον, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον μαγνήτη.

Slide 6

Όταν πλησιάζω δύο πόλους με το ίδιο χρώμα, απομακρύνονται. Όταν πλησιάζω δύο πόλους με διαφορετικό χρώμα, έλκονται.

Slide 7

Αν κρεμάσουμε από μία κλωστή ένα μαγνήτη και τον αφήσουμε να ισορροπήσει, τότε ο ένας πόλος θα δείχνει το βορρά και ο άλλος το νότο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται μία πυξίδα, αφού η βελόνα της είναι ένας μαγνήτης. Ο βόρειος πόλος της βελόνας δείχνει το νότιο μαγνητικό πόλο της γης και ο νότιος πόλος της δείχνει το βόρειο μαγνητικό πόλο της Γης. Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε διαδραστικά πως συμπεριφέρεται η πυξίδα όταν πλησιάζει σε ένα μαγνήτη.

Slide 8

Ο μαγνήτης προσανατολίζεται, όπως η μαγνητική βελόνα της πυξίδας.

Slide 9

Ένας μαγνήτης ή μια μαγνητική βελόνα που μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, παίρνει πάντα τη διεύθυνση Βορράς – Νότος. Ο πόλος του μαγνήτη που δείχνει στο βορρά ονομάζεται βόρειος μαγνητικός πόλος.

Slide 10

Πώς όμως προσανατολιζόμαστε με την πυξίδα τελικά; Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας προσανατολίζεται πάντα προς το βορρά , επειδή η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας μαγνήτης. Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης δεν συμπίπτουν με τους γεωγραφικούς της πόλους.

Slide 11

Ο βόρειος πόλος της μαγνητικής βελόνας της πυξίδας έλκεται από το νότιο μαγνητικό πόλο της Γης ο οποίος βρίσκεται κοντά στο βόρειο γεωγραφικό της πόλο. Άρα κοντά στον βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης βρίσκεται ο νότιος μαγνητικός πόλος της και κοντά στον νότιο γεωγραφικό πόλο της Γης βρίσκεται ο βόρειος μαγνητικός της πόλος.

Slide 12

Θα πλησιάσει το μαγνήτη που κρατάει στο χέρι του, στο μαγνήτη που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Αν πλησιάσει τους όμοιος πόλους, ο μαγνήτης θα μετακινηθεί προς τα δεξιά όπως βλέπουμε την εικόνα. Αν πλησιάσει τους ανόμοιους πόλους, ο μαγνήτης θα μετακινηθεί προς τα αριστερά.

Slide 13

Ο βόρειος πόλος της μαγνητικής βελόνας της πυξίδας είναι στραμμένος προς τον γεωγραφικό βορρά της Γης, αφού έλκεται από το νότιο μαγνητικό πόλο της Γης. Θα πλησιάσω ανά δύο τα κομμάτια μεταξύ τους και από τις δύο πλευρές. Ο σίδηρος έλκεται πάντα από τους μαγνήτες. Όταν όμως πλησιάσω δύο όμοιους πόλους, θα παρατηρήσω ότι απωθούνται, άρα είναι μαγνήτες.

Slide 14

Μάθε κι αυτό! Κάθε χρόνο, πουλιά όπως οι πελαργοί και τα χελιδόνια, ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθουν στη χώρα μας τους θερμούς μήνες. Πώς όμως βρίσκουν τις φωλιές τους και δε χάνονται; Τα αποδημητικά πουλιά προσανατολίζονται, με τη βοήθεια του Ηλίου, την κατεύθυνση του ανέμου και την όρασή τους. Ωστόσο μερικά είδη πουλιών χρησιμοποιούν για τον προσανατολισμό τους και το μαγνητικό πεδίο της γης. Έτσι μπορούν να ταξιδέψουν ακόμα και τη νύχτα!

URL:
More by this User
Most Viewed