ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Slide 3

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ • Μαζί με τη Γεωργική Επανάσταση, η εκβιομηχάνιση μπορεί να θεωρηθεί ως το σημαντικότερο βήμα προόδου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πλέον το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τον πρωτογενή τομέα (αγροτικό) στο δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή (υπηρεσίες). • Εκτοπίζονται από τη μαζική παραγωγή στα εργοστάσια οι προβιομηχανικές μορφές παραγωγής (οικοτεχνία, βιοτεχνία, κατασκευές), που χαρακτηρίζονται από την απουσία εντατικής εκμηχάνισης κι οργάνωσης εργοστασιακού τύπου. Στάδια Βιομηχανικής Επανάστασης • Α΄ 1780-1830: Υφαντουργία, σιδηρουργία, άνθρακας • Β΄ 1880 - …: Χημική βιομηχανία, νέες πηγές ενέργειας * Επανάσταση στις μεταφορές κι επικοινωνίες: - Εμφάνιση σιδηροδρόμου, ατμόπλοιου: μείωση χρόνου/κόστους διαδρομής, αύξηση ροής εμπορευμάτων/επιβατών, τόνωση τομέων μεταλλουργίας, δημοσίων έργων. - Εμφάνιση ηλεκτρικού τηλέγραφου, τηλέφωνου, ασύρματου τηλέγραφου: ενσωμάτωση στο καπιταλιστικό σύστημα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Slide 5

* 1803: Fulton, ατμόπλοιο * 1824: Arsdin, μπετόν * 1826-27: Νiepce, φωτογραφία * 1829: Stephenson, σιδηροδρομική μηχανή * 1832: Sauvage, έλικας για την κίνηση των πλοίων * 1851: Mc Cormick, θεριστική μηχανή * 1866: Nobel, δυναμίτης * 1867: Monier, μπετόν αρμέ * 1876: Bell, τηλέφωνο * 1881: Siemens, α' ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος * 1883: Chardonnet, συνθετικό ύφασμα * 1885: Pasteur,αντιλυσσικό εμβόλιο * 1892: μηχανή Diesel * 1895: Lumiere, κινηματογράφος * 1896: Marconi, ραδιοτηλέγραφος

Slide 7

Η Αγγλία στην πρωτοπορία των εξελίξεων • Διαθέσιμα κεφάλαια(έχει προηγηθεί η Εμπορική Επανάσταση) • Ανεπτυγμένο πιστωτικό σύστημα • Διαθέσιμες αγορές (αποικίες) • Διαθέσιμο εργατικό δυναμικό • Πρώτες ύλες (γαιάνθρακας) • Τεχνολογικά επιτεύγματα (π.χ. ατμομηχανή)

Slide 8

Οικονομικές συνέπειες • Πιστωτικό σύστημα: Αλματώδης αύξηση διεθνών ανταλλαγών ,αύξηση κυκλοφορούντος χρήματος, ίδρυση νέων τραπεζών με τη σύμπραξη πολλών κεφαλαιούχων αστών αλλά και ευγενών. • Οικονομικές κρίσεις: α. Συχνές περιοδικές κρίσεις υπερπαραγωγής (1846-48, 1857, 1866, 1873-95). β. 1873: Κρίση Χρηματιστηρίου Βιέννης. γ. Επιστροφή πολλών κρατών στον προστατευτισμό (μείωση εισαγωγών). • Ο Εθνικισμός γίνεται και οικονομικός. Ζητούμενο η αυτάρκεια και η υπεροχή της εθνικής οικονομίας.

Slide 9

Κοινωνικές συνέπειες • Στη βιομηχανική κοινωνία ηγετική θέση κατέχουν οι κεφαλαιοκράτες αστοί των πόλεων. Τη βάση αυτής της κοινωνίας αποτελεί η βιομηχανική εργατική τάξη. Η άθλια οικονομική και κοινωνική θέση της αποτέλεσε το «κοινωνικό ζήτημα» του 19ου αι. • Νέα αστική οικογένεια (έμφαση στην πυρηνική μορφή οικογένειας) • Κίνημα γυναικείας χειραφέτησης («σουφραζέτες») • Εκμετάλλευση παιδικής εργασίας (1833: απαγόρευση εργασίας για παιδιά κάτω των 9 ετών στην υφαντουργία) Πολιτικές συνέπειες • Κεφαλαιούχοι: Εκπροσώπηση συμφερόντων τους στα κοινοβούλια. • Βιομηχανικοί εργάτες: Συνδικαλιστικά κινήματα, εργατικά και σοσιαλιστικά κόμματα.

URL: