Ο Μ.Αλέξανδρος στη Μ.Ασία και την Αίγυπτο

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Slide 3

334 π.Χ Φτάνει στην Τροία με 35.000 στρατό. Κάνει τιμές στον Αχιλλέα.

Slide 4

Συγκρούεται με στους Πέρσες και τους κερδίζει.

Slide 5

333 π.Χ Ο βασιλιάς Δαρείος ο Γ΄ αντιμετωπίζει τον Αλέξανδρο. Νικάει ο Αλέξανδρος.

Slide 6

Η Αίγυπτος τραβάει το ενδιαφέρον του. Ιδρύει την Αλεξάνδρεια.

Slide 7

Ο ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Summary: www.dclasstaxiarchis2011.blogspot.com

URL: