Членуване на същ. имена, 4 клас

+92

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Правила За ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЧЕТВЪРТИ КЛАС Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

пълен член: - ът, - ят. кратък член - а, - я Съществителните имена в мъжки род, единствено число се членуват с пълен член, когато назовават вършителя на действието. В останалите случаи се членуват с кратък член. ЗАПОМНИ!!! Учител… попита ученик… . ят а Ученик… отговори на учител… . ът я

Slide 3

Съществителните имена в мъжки род, единствено число се членуват с : - а, - ът или - я, - ят . чин – ученик – вятър – страх – лекар – учител – завой– чина, чинът ученика, ученикът вятъра, вятърът страха, страхът лекаря, лекарят учителя, учителят завоя, завоят

Slide 4

Съществителните имена в мъжки род, единствено число, които завършват с наставки: - ар, - тел и - й се членуват с - я, - ят . писател лечител гадател читател овчар млекар гайдар митничар завой славей тролей герой Писателът разказа за овчара. Гайдарът се надпяваше със славеа.

Slide 5

ЗАПОМНИ!!! С – я и – ят се членуват и следните 10 съществителни имена: ДЕН, ЗЕТ, ЦАР, КОН, ПЪТ, ЛАКЪТ, НОКЪТ, ОГЪН, СЪН, КРАЛ. Един ден зетят на царя откраднал кон и тръгнал на път. По пътя си ранил лакътя и нокътя на палеца. Уморил се. Спрял да си почине. Запалил си огън. Легнал и заспал. Сънувал чуден сън – станал велик крал.

Slide 6

Съществителните имена в женски род, единствено число се членуват с – та. Когато завършват на – т, пишем двойно “тт”. пролет – пролетта радост – радостта смелост – смелостта мъдрост - мъдростта Внимание! пръст (м.р.) – пръста, пръстът пръст ( ж.р.) - пръстта Успех е плод на упоритост . Вежливост е богатство.

Slide 7

Съществителните имена в среден род, единствено число се членуват с – то. дете – детето цвете – цветето кенгуру - кенгуруто Съществителните имена в мъжки и женски род, множествено число се членуват с – те, а в среден род множествено число с – та. автомобили – автомобилите мъже – мъжете ракети – ракетите жени – жените дървета – дърветата деца – децата

Slide 8

Празникът настъпи. Кукерите тръгнаха из селото. Костюмите, ушити от кожи, ги покриваха до петите. Маските им плашеха децата. Звънците хлопаха и сбираха хората на мегдана. Усмивки огряваха лицата . Радостта беше голяма. празникът, кукерите, селото, костюмите, кожи, петите, маските, децата, звънците, хората, мегдана, усмивки, лицата, радостта

Slide 9

Благодаря за отличната работа! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Ползвани изображения – от интернет.

URL: