Въпросителни изречения

+41

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ втори клас По изд. Просвета Автори: Р. Танкова, В. Иванова, К.Чернева Художник: М. Константинова Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

Разгледай картините и задай въпрос по всяка от тях. 1. Какво правят катеричките? Къде живее мравката? С какво лети Баба Яга?

Slide 3

Изреченията, с които задаваме въпрос (питаме), се наричат въпросителни изречения. Те завършват с въпросителен знак ( “?”). ?

Slide 4

Кой е сядал на столчето ми? Кой е ял от чинийката ми? Кой е отчупил от хлебчето ми? Кой е бъркал с виличката ми? Кой е рязал с ножчето ми? Кой е пил от чашката ми? Кой е лягал в леглото ми?

Slide 5

кои, какво,кое,къде, какво Кои Къде Кои Какво Кое какво

Slide 6

Навън е студено. Книгата е интересна. Телефонът звъни. Навън студено ли е? Кога навън е студено? Защо книгата е интересна? Книгата интересна ли е? Морето е солени. Супата е вкусна. Петър и Иван са приятели. Как звъни телефонът? Телефонът звъни ли? Защо морето е солено? Морето солено ли е? Кога супата е вкусна? Вкусна ли е супата? Защо Петър и Стоян са приятели? Петър и Стоян приятели ли са?

Slide 7

Защо трябва да ги уча? Кога трябва да тръгна? Кой ти каза, че ме боли? Какво ли е останало в хладилника?

Slide 8

Питанка На кого е слънцето На кого е лодката горе в небесата ? сред водата синя ? На кого е зрънцето На кого е котката, в нивата засята ? свита зад комина ? Кръстьо Станишев Задай и ти въпроси като тези.

Slide 9

На пазар ………………………………………. ? Не, кифлите свършиха. ……………………………………….? И гевреците свършиха. Останаха само пудинги. ……………………………………….. ? Един пудинг струва 80 стотинки. ……………………………………….. ? - Ето ти един, а 10 стотинки ще ми дадеш следващия път.

Slide 10

Научи се, че не трябва да се пресягаш през масата! Нямаш ли уста? Имам, но с ръката достигам по-лесно! Как е правилно да се попита? Напиши изречението. Защо не ми поискаш? Не можеш ли да поискаш?

Slide 11

а ) ли, откакто, си, колкото; б ) защо, кой, кога, къде, как, дали, ли; в ) тук, там, защото, където.

Slide 12

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Ползвани материали – от интернет.

URL: