Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

+56

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας.

Slide 2

331 π. Χ Ο Δαρείος συγκεντρώνει τις δυνάμεις του για να αντιμετωπίσει ακόμη μια φορά τον Αλέξανδρο. Η μάχη έγινε στα Γαυγάμηλα. Και σ’ αυτή τη μάχη νίκησε ο Αλέξανδρος. Κατευθύνθηκε προς τα Σούσα. Όλοι οι θησαυροί πέρασαν στα χέρια του.

Slide 3

Για να διοικήσει το κράτος του χρησιμοποίησε πολλούς Πέρσες αξιωματούχους. αλλά Άλλαξε συμπεριφορά και ζητούσε να τον προσκυνούν, όπως γινόταν με τους Πέρσες βασιλιάδες. Αυτό στενοχώρησε πολύ τους στρατιώτες τους.

Slide 4

Ο Αλέξανδρος ονειρευόταν να φτάσει ως την άκρη του κόσμου! όμως Στον Ύφαση ποταμό, οι στρατιώτες του αρνήθηκαν να συνεχίσουν. Ο Μ. Αλέξανδρος θεώρησε δίκαια τα παράπονά τους. Μετά από πολλές δυσκολίες και αρκετές απώλειες, έφτασαν στα Σούσα. Η μεγάλη εκστρατεία τελείωσε. (324 π. Χ.)

Summary: www.dclasstaxiarchis2011.blogspot.com

URL: