Kokie gyvūnai vadinami minkštakūniais

+61

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Šį šabloną galima naudoti kai pradinį failą pateikiant mokomąją medžiagą grupei. Sekcijos Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję skaidrę įtraukite sekcijas. Sekcijos gali padėti sutvarkyti skaidres arba palengvinti keleto autorių bendradarbiavimą. Pastabos Sekciją Pastabos naudokite pristatymo pastaboms arba jei norite pateikti papildomos išsamios informacijos auditorijai. Pristatydami pateiktį šias pastabas matysite pateikties rodinyje. Atkreipkite dėmesį į šrifto dydį (tai svarbu dėl pritaikymo neįgaliesiems, matomumo, įrašant vaizdą į juostą ir pateikiant internete) Suderintos spalvos Būkite itin dėmesingi dirbdami su grafikais, diagramomis ir teksto laukais. Pagalvokite, ar dalyviai spausdins nespalvotai, ar pilkio pustoniai. Paleiskite bandomąjį spausdinimą ir įsitikinkite, kad spalvos yra tinkamos spausdinant visai nespalvotai pilkio pustoniai. Grafikai, lentelės ir diagramos Padarykite ją paprastą: jei įmanoma, naudokite nuoseklius, neblaškančius dėmesio stilius ir spalvas. Į visas diagramas ir lenteles įtraukite žymas.

Slide 2

Pateikite trumpą pristatymo apžvalgą. AApibrėžkite pagrindinį pristatymo akcentą ir kodėl jis svarbus. Pristatykite kiekvieną pagrindinę temą. Norėdami auditorijai pateikti planą, galite pakartoti šią Apžvalgos skaidrę pristatymo metu, akcentuodami konkrečią temą, kurią aptarsite toliau.

Slide 3

Tai yra kita galimybė pateikti apžvalgos skaidres naudojant perėjimą.

Slide 10

Ką auditorija galės atlikti pasibaigus šiam pristatymui? Trumpai apibūdinkite kiekvieną siekį auditorijai suteikti naudos iš šio pristatymo.

Slide 11

Kiekvienai temai naudokite skyriaus antraštę, kad auditorijai būtų aiškus perėjimas.

Slide 12

Pridėkite skaidres prie kiekvienos temos skyriaus kaip reikia, įskaitant skaidres su lentelėmis, diagramomis ir vaizdais. Kitame skyriuje žiūrėkite lentelės, diagramos, vaizdo ir vaizdo įrašo išdėstymų pavyzdžius.

Slide 1

Kokie gyvūnai vadinami minkštakūniais Paruošė Dalia Skeirienė 2012m kovo 25d

Slide 2

Suskirstyk į grupeles gyvūnus. Stuburiniai Bestuburiai

Slide 3

Bestuburiai Sraigė Šliužai Midijos Kalmarai Austrės Aštunkojis

Slide 4

Bestuburiai moliuskai Pilvakojai Galvakojai Dvigeldžiai

Slide 5

Pilvakojai Vynuoginė sraigė Šliužai Didžioji kūdrinukė

Slide 6

Galvakojai Kalmaras Aštunkojai Sepija

Slide 7

Dvigeldžiai Širdukė Šukutė Midija

Slide 8

Grupėse aptarkite paskirtos moliuskų grupės Kūno sandarą. Mitybą. Gyvenamąją aplinką.

Slide 9

Susėskite į grupes, kad būtų skirtingų moliuskų grupių atstovai. Kiekvienas pristatykite, tai ką sužinojote.

Slide 10

Grįžkite į savo grupes Aptarkite, ką sužinojote apie kiekvieną moliuskų grupę. Kūno sandara. Mityba. Gyvenamoji aplinka.

Slide 11

Pratybose 1,2,3

Slide 12

Grupėse patyrinėkite kriaukles ir nustatykite kokios tai dvigeldžių grupės kriauklės

URL:
More by this User
Most Viewed