ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

+395

No comments posted yet

Comments

Slide 12

Όταν το φως περνά από τον αέρα σε ένα άλλο διαφανές υλικό ή από ένα διαφανές υλικό στον αέρα, αλλάζει πορεία. • Διάθλαση ονομάζουμε την αλλαγή της πορείας του φωτός, όταν αυτό συναντά διαφανή ή ημιδιαφανή σώματα.

Slide 13

Φακοί ονομάζονται ορισμένα διαφανή σώματα ειδικού σχήματος. Στους φακούς το φως διαθλάται. Ένας φακός μπορεί να είναι συγκλίνων ή αποκλίνων. • Συγκλίνοντες ονομάζονται οι φακοί που είναι παχύτεροι στη μέση και λεπτότεροι στα άκρα. Στους συγκλίνοντες φακούς, οι φωτεινές ακτίνες συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. • Αποκλίνοντες ονομάζονται οι φακοί που είναι λεπτότεροι στη μέση και παχύτεροι στα άκρα. Στους αποκλίνοντες φακούς οι ακτίνες απομακρύνονται η μία από την άλλη.

Slide 14

… τα βλέπει η Στ΄ και γελά! http://blogs.sch.gr/chrysantor/ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Summary: ΦΩΣ

URL: