Αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας

+12

No comments posted yet

Comments

Slide 2

φωνόγραφος

Slide 3

Γραμμόφωνο

Slide 4

πικάπ

Slide 5

Ραδιόφωνο

Slide 8

Μαγκάλι

Slide 9

τσιμπίδα τσιμπίδα

Slide 10

Λάμπα πετρελαίου

Slide 11

λυχνάρι

Slide 12

λυχνάρια

Slide 13

φαναράκι

Slide 14

σίδερα

Slide 15

Βαρέλα

Slide 16

γκιούμια

Slide 17

τσουκάλι

Slide 18

τσουκάλια

Slide 19

κύπελο

Slide 20

ταψιά

Slide 21

Μαγειρικά σκεύη

Slide 22

πυροστιά

Slide 23

Κατσαρόλα, κουτάλα

Slide 24

κρεμανταλάς

Slide 25

Μύλος του καφέ

Slide 26

Γουδί και γουδοχέρι

Slide 27

καρδάρα

Slide 28

Μπούντα και μπουντόξυλο

Slide 29

πλαστήρι

Slide 30

Σφραγίδα πρόσφορου

Slide 31

καλάθι

Slide 32

κασάρι

Slide 33

πριόνι

Slide 34

κλαδευτήρι

Slide 35

παλάντζα

Slide 36

καντάρι

Slide 37

Εργαλεία τσαγκάρη

Slide 38

μπαλάσκα

Slide 39

λανάρια

Slide 40

Ρόκα, αδράχτι, σφοντύλι

Slide 41

ρόκες

Slide 42

Αδράχτια με σφοντύλια

Slide 43

ανέμη

Slide 44

υφαντά

Slide 45

Τσουρέπια και τερλίκια

Slide 46

τριχιά

Slide 47

ντορβάς

Slide 48

κεντήματα

Slide 49

κοντογούνι

Slide 50

Φορεσιά αρχόντισσας

Slide 51

κοσμήματα

Slide 52

δραχμές

Slide 53

πένα

Slide 54

Παλιά αναγνωστικά και τετράδια

URL: