ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

+85

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧАС НА КЛАСА ВТОРИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ КЛАС Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”,София

Slide 2

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ (беди, предизвикани от природата или унищожаващи природата)

Slide 3

ВУЛКАНИ Вулканът, на "народен" език означава огнебълвач ,при който се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност. Наименованието „вулкан“ произлиза от името на Вулкан - бог на огъня в римската митология. Науката, занимаваща се с изследването на вулканите, се нарича вулканология.

Slide 4

ВУЛКАН Схема на устройството на вулкан: 1 - голяма магмена камера; 2 - твърда земя; 3 - канал; 4 - основа; 5 - пластова интрузия; 6 - разклонен канал; 7 - слоеве пепел, нанесени от вулкана; 8 - склон; 9 - Слоеве лава, нанесени от вулкана; 10 - гърло; 11 - паразитен конус; 12 - поток лава; 13 - устие; 14 - кратер; 15 - облак пепел.

Slide 5

ВУЛКАНИ

Slide 6

Цунами (пристанищна вълна) е природно явление - поредица необичайно високи и разрушителни вълни. Повече от 80% по крайбрежията на Тихия океан. Причините за възникване - земетресения, земни свличания, вулканични изригвания или сблъсък с космически обекти. Вълните, породени от цунамито започват да нарастват на височина,когато наближат брега. Дължината им достига няколкостотин километра, а височината им обикновено е до 15 m, но макар и рядко може да достигне до над 30 m. ЦУНАМИ

Slide 7

11.03 2011г. – цунами във Фукушима, Япония. Вълната на места е с височина до 10 метра. Водата навлиза до 5 км навътре в сушата. Жертви на трагедията - 15 854 души, други 3167 се смятат за изчезнали. Над 350 хиляди души загубват домовете си. ЦУНАМИ

Slide 8

Земетересението (земетръс) е природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора. Земетресенията се изучават от сеизмолозите. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Slide 9

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ Силата на земетресенията се оценява по техния магнитуд. Магнитудът се определя по скала,създадена от Рихтер. В Европа се използват скалите и на Медведев – Шпонхойер –Карник. средни – 5,0 - 5,9 силни – 6,0 - 6,9 големи – 7,0 - 7,9 много големи – 8,0 - 8,9 изключително силни – 9,0 - 9,9 глобална катастрофа – 10 и повече от 10

Slide 10

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ При усещане на първия трус: - не трябва да се напуска жилището, училището или в сградата, в която се намираме, освен ако не е възможно до 10 секунди да ги напуснем, макар и с определени рискове; - да се заеме най-безопасно от срутване място - под рамката на вратата, близо до някоя вътрешна стена или колона, под някоя здрава маса или легло, до вътрешен коридор; - да не се използуват стълби и асансьори.

Slide 11

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ След преминаването на първия трус: - незабавно да се изключат отоплителните ,нагревателните и газовите уреди, осветлението, телевизионните приемници; - да се вземат само необходимите вещи и лични документи и незабавно да се напусне помещението; - да се слиза само по стълбите без да се използва асансьор, като се осигури предимство на майките с деца и възрастните хора; - при излизане от сградите трябва да се отдалечите от тях на разстояние, равно най-малко на височините им; - да не се застава под електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи; - движението да става по средата на улиците или по алеите на парковете.

Slide 12

СИЛНИ ВЕТРОВЕ тайфуни, урагани, торнадо Тайфунът представлява ураганен вятър в районите на Тихия океан.

Slide 13

СИЛНИ ВЕТРОВЕ тайфуни, урагани, торнадо В центъра("окото") на урагана няма облаци и цари затишие. Около него се образуват огромни кълбесто-дъждовни облаци, падат поройни валежи, бушуват силни ветрове.

Slide 14

СИЛНИ ВЕТРОВЕ тайфуни, урагани, торнадо Торнадото (смерчът) е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, който свързва повърхността на земята с облаците.

Slide 15

ЛАВИНИ Лавината (от немски език - свлачище) е внезапно, бързо свличане на огромна снежна маса надолу по планински склон. Причина за появата ѝ могат да бъдат както природни условия, така и човешка дейност. Обикновено се формират в планински терени и смесват въздуха и водата с падащия сняг. Мощните лавини притежават способността да завлекат със себе си лед, отломки от скали, дървета и други материали по склона.

Slide 16

МЪЛНИИ Мълнията е внезапно протичане на електрически ток между два обекта в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. Синоним е на светкавица, когато става въпрос за линейна мълния.

Slide 17

Кълбовидна мълния – нейната същност все още не е изяснена. Има сферична форма, с диаметър от няколко милиметра до няколко метра, може да съществува от няколко секунди до 2-3 часа. МЪЛНИИ Интересно е поведението на кълбовидната мълния. Най-често тя се движи хоризонтално на около метър над земята и хаотично променя посоката. Може да влезе в помещение и да се промъква и през най-малките отвори. Често е съпроводена със звукови ефекти.

Slide 18

ГОРСКИ ПОЖАРИ Горският пожар, е пожар, който се развива в необработваемите площи, най-често в горите. Той унищожава растителност, животни, микроорганизми, необходими за нормалното протичане на кръговрата в природата. Пожарът унищожава и плодородността на почвата.

Slide 19

ГОРСКИ ПОЖАРИ НАЙ -ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ : Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи. Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората. Детска игра с огън. Самозапалване на вещества и материали. Природни явления (мълнии). Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите. Безконтролно запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви. Умисъл!!!  

Slide 20

ЗОВ ЗА ПОМОЩ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА: Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”,София Ползвани материали и изображения – от интернет.

URL: