Илинденско –Преображенско въстание 1903 г.

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ИЛИНДЕНСКО – ПРЕОБРАЖЕНСКО ВЪСТАНИЕ

Slide 2

Филм, клип Домашна работа Звуков файл Въпроси и задачи, изискващи писмен и устен отговор План на урока

Slide 3

Да си припомним! Кога и как възниква българският национален въпрос? Сравнете границите на България по Санстефанския и по Берлинския договор. Докажете, че Българската екзархия е главната опора на българщината в Македония и Одринско. Какви действия предприемат българите за решаване проблема на националното обединение?

Slide 5

1. Борбите на македонските и тракийските българи за освобождение Кресненско – Разложкото въстание е жестоко потушено, но стремежът към свобода не е угасен. В Македония и Одринска Тракия се създават кръжоци, дружества и тайни комитети, в които интелигенцията от тези български територии търси пътища за осъществяване на освобождение и обединение с Княжеството. Стига се до идеята да се създаде структура по примера на Вътрешната революционна организация, създадена от Васил Левски. През есента на 1893 година е създадена Вътрешната македоно – одринска революционна организация. Дамян Груев, Гоце (Георги) Делчев, Гьорче Петров, д-р Христо Татарчев са нейни основатели и ръководители.

Slide 6

Разгледайте схемата. Какво е общото между ВМОРО и ВМОК? Имат ли различия? Какви? Изплетена е мрежа от революционни комитети въпреки трудностите и притесненията от страна на турските власти. Създават се отряди за въоръжена борба, които защитават българското население от произвола на турската власт и гръцките и сръбски чети, които тероризират населението. Целта на ВМОРО се основава на решенията на Берлинския договор от 1878 година и е ясно определена – „Придобиване на пълна политическа автономия за Македония и Одринско.“ Според апостолите това е пътят, по който ще се осъществи главната цел – присъединяване на Македония и Одринско към България. В Княжеството се създава Върховен Македоно – Одрински комитет. Двете организации си сътрудничат, но имат и различия.

Slide 7

Български организации Между тях има сътрудничество, но и съперничество. Стига се до братоубийствени конфликти Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) Върховен македоно - одрински комитет Дамян Груев, Гоце Делчев, д-р Христо Татарчев, Гьорче Петров и др. Трайко Китанчев 1893 год. в Солун 1895 год. в София Настоява за добра въстаническа подготовка Македония и Одринско Разчита на редовната българска армия възникване ръководители цели

Slide 8

Великите сили не са в състояние да наложат на Османската империя така нужните ѝ реформи. Анархията и беззаконието властват в Македония и Одринско. Българското правителство не може да окаже помощ на бедстващото население и да предизвика намесата на европейските държави. Това подбужда Вътрешната Македоно – Одринска революционна организация да поеме освобождението на Македония и Одринско в свои ръце. В началото на 1903 г. на конгреса на ВМОРО в Солун в отсъствието на голяма част от лидерите на движението – Даме Груев, Гьорче Пертов, Гоце Делчев и др. се взема решение за вдигане на въстание. Те не са съгласни с това и смятат, че въстанието е прибързано, но се подчиняват на общото решение. 2. Илинденско – Преображенско въстание

Slide 9

През април ученици от българската гимназия в Солун извършват атентати, взривявайки френски кораб и сградата на френска банка. Последвалите масови арести на революционни дейци създават сериозно напрежение в организацията. В ръководните среди на организацията няма единно мнение за методите на революционната борба. Очертават се три основни виждания: методи на революционна борба

Slide 10

На конгреса  на Битолския окръг  се решава въстанието да започне в окръга на 20 юли (2 август) Илинден. Началото на бойните действия в Одрински революционен окръг  се определя на конгреса на Петрова нива за 6 август (19 август) – Преображение Господне. По-късно  Серски окръг решава да се вдигне на 27 септември Кръстовден. Така на практика се реализира идеята за  перманентна революция. В навечерието на въстанието Гоце Делчев е убит край село Баница на път за конгреса на Серския революционен окръг. Въстанието избухва по план на 20 юли 1903 г. в Македония. Разгледай картата. Очертай районите на въстанието в Македония. Кликни върху N° 1, за да получиш уголемен образ.

Slide 11

Чуйте звуковия файл. Какъв е този документ? Кога е издаден? Кой го издава? Какви са основните идеи застъпени в него? Напомня ли ви за друг подобен документ?

Slide 12

Щаб на въстанието в Битолски революционен окръг Даме Груев Борис Сарафов Атанас Лозанчев Въстаник

Slide 13

В Македония въстанието обхваща районите на Охрид, Битоля, Кичево, Костур и Лерин. Водят се ожесточени сражения с турските военни части. В град Крушево е обявена Крушевската република начело с времено правителство. Гръцкото и влашкото население са поканени на обща борба срещу Османската империя. Турското мирно население не е притеснявано и тормозено по никаквъв начин. В Солунски, Скопски и Струмишки революционен окръг по изрично нареждане на организацията населението не въстава. Защо? Там отделни чети водят партизанска война. На 6 август (Преображение Господне)1903 г. се вдигат на въстание българите в Одринско. Начело на въстаниците застават Михаил Герджиков, Стамат Икономов и Лазар Маджаров. Освободени са българските села в Странджанско, Ахтопол и Василико (Царево). Обявено е създаването на Странджанската република от няколко свободни общини.

Slide 14

Михаил Герджиков Лазар Маджаров Стамат Икономов Водачи на въстанието в Одринско

Slide 15

На празника Кръстовден (14 септември) 1903 г. започва въстанието в Серски революционен окръг. Сражения се водят почти по цялата територия на окръга. В тях заедно участват Яне Сандански, кап.Стоянов, полковник Янков. Борбата сближава дейците на ВМОРО и Върховния македонски комитет и те с обединени сили действат срещу турските военни части. Разгледай картата. Очертай районите на въстанието в Одринско. Кликни върху N° 2, за да получиш уголемен образ. Яне Сандански

Slide 16

3. Последици и значение на въстанието. Правителството на Османската империя хвърля повече от 350 000 души редовна войска и башибозук срещу 26 000 въстаници. Около 3 месеца продължава героичната борба. Великите сили не се намесват. При съществуващата международна обстановка България няма нито потенциал, нито възможност за военна подкрепа. Разправата с мирото население и бунтовниците е жестока. Загиват 994 въстаници, 201 са опожарените села, 12 440 са изгорените къщи, около 4 700 са убитите мъже, жени и деца от мирното население. 3 122 жени и моми са изнасилени, 70 835 души остават без дом. Жертвите от турска страна са 5325 войници. Над 30 000 българи дирят убежище в Княжеството. След въстанието в дипломатическите среди започва да се говори за Македонския въпрос. Започват реформи в

Slide 17

Османската държава под контрола на Великите сили. Тези промени обаче не водят до подобряване положението на българското население. Става ясно, че пътят за решаване на националния въпрос е пътя на войната. Илинденско – Преображенското въстание не успява да осъществи главните си цели поради ред причини, по-важните от които са: Избухва преждевременно без да е приключила подготовката му; Международната обстановка не е подходяща за водене на въоръжена борба; България не може да помогне с реална военна сила; само изпраща тайно чети; Османската империя има огромни човешки и военни ресурси.

Slide 18

Кога се създава Вътрешната Македоно – Одринска революционна организация? 1891 г. 1903 г. 1893 г. Какви са вижданията на Гоце Делчев за въстанието в Македония и Одринско? А) Смята, че без помощта на Англия и Франция въстанието няма да успее; Б) Смята, че е нужно да се осигури подкрепата на Княжеството и Русия; В) Въстаниците нямат нужда от външна помощ.

Slide 19

Какво е положението на българите останали под чужда власт? Какви са целите на ВМОРО? Кога се създава? Проследете хода на Илинденско – Преображеснкот въстание. Кои са основните причини за разгрома на въстанието? Какво означава „перманентна революция“? Ако се затруднявате, направете справка с речника.

Slide 20

З В М М Ю Б Щ Ъ Ъ У Н О Ц Е Д А Е Р Д Ж Г Г Я Б Т А Т А Ъ Р З А М Е Г Д П Ю А З О Х О В Р Е Т П У Ф Я Е И Р Д Л Г Ж Й Е А Ъ К Ч Т С В К Л Ч О Е Й Д М Я Е В В У Н Е З Р Т Б В О Х О С И Ф Й Я Ш Открийте имената на дейците за свобода на Македония и Одринско.

Slide 21

Странджа планина Изгледайте клипчето. Илинденско – Преображенско въстание Какви мисли и чувства поражда у вас?

Slide 22

Това е фотография на Донка Ушлинова - участник в Илинденско–Преображенското въстание, Балканската и Първата световна война. Прочетете текста на адрес http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Какво ви впечатли най-силно? Можем ли да кажем, че една необикновека обикновека българка? Потърсете и друга информация за Донка Ушлинова.

Slide 23

Демонстрация в София след края на въстанието. Бежанци

Slide 24

Гоце (Георги) Николов Делчев 23.01.1872 г. – 21.04.1903 г. Виден деец на македоно – одринското рев. движение. Роден в Кукуш в семейството на родолюбиви българи. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, постъпва във Военното училище в София. Учителства в Щип, където се запознава с Даме Груев. Влива се в редовете на вътрешната рев. организация. Следвайки традициите на възрожденците и особено на В. Левски, Гоце Делчев стига до идеята, че освобождението на Македония и Одринско може да се осъществи само чрез въоръжено въстание. Заедно с други революционери изгражда мрежа от комитети. Инициатор е на създаването на чети като част от организацията. Смята, че населението не е готово за въстание през пролетта на 1903 г. и заедно с Даме Груев успяват да го отложат за лятото. Убит в бой с турска потеря до с. Баница.

Slide 25

Даме (Дамян) Йованов Груев януари 1871 г. – 10.12.1906 г. Роден в с. Смилево, Битолско . Учи в Битоля, Солун , във Висшето училище в Белград, във Висшето училище в София. Работи като учител, коректор в печатница и училищен инспектор в Солун, Щип, Смилево, Прилеп. По негова инициатива са положени основите на Вътрешната рев. организация. През 1902 г. е изпратен на заточение в Мала Азия. Когато е осободен, решението за въстание вече е взето. Макар и да смята, че някои райони не са готови, се включва активно в подготовката. Избран е за член на Главния щаб в Битолско. След потушаването на въстанието остава в Македония и полага големи усилия за възстановяване на организацията. Всепризнат ръководител на ВМОРО през 1905 г. е изран за член на централния ѝ комитет. Загива в сражение с турска потеря край с. Русиново, Малешевско.

Slide 26

Яне Иванов Сандански 18.05.1872 г. – 22.04.1915 г. Деец на македоно – одринското революционно движение. Роден е в с. Влахи, Благоевградско. Учи в Дупница, където се премества семейството след поражението на Кресенско – Разложкото въстание. Включва се в революционните борби в края на 90-те години на XIX век. Неколкократно преминава с чети в Македония, полага усилия за набавяне на оръжие и финансови средства. Не одобрява взетото на Солунския конгрес (1903 г. ) решение за въстание, но не му се противопоставя. Активно участва в подготовката на въстанието . Взема участие във въстаническите действия на Серски революционен окръг. Той е един от лидерите на ВМОРО и през 1907 г. с действията си довежда организацията до братоубийствена война между политическите ѝ течения. Убит близо до Мелник.

Slide 27

В края на юни в местността Петрова нива в Странджа планина се взема решение въстанието в Одринско да избухне на празника Свето Преображение Господне.

Slide 29

1 2

Slide 30

1 2

URL: