Робота з рядками

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Профільна інформатика 10 клас Лінія “АТП” Створення консольних проектів у C#. Робота з рядками

Slide 2

В C# існують два види стрічкових констант: звичайні константи, які представляють рядок символів, укладені в лапки; @-константи, задані звичайною константою c попереднім знаком @. У звичайних константах деякі символи можуть задаватися у вигляді escape-послідовностей. Для всіх цих цілей використовується комбінація символів, що починається символом "\" - зворотна коса риска. Пари символів: "\n", "\t", "\\", "\"" задають відповідно символ переходу на новий рядок, символ табуляції, сам символ зворотної косої риски, символ лапок, що вставляє в рядок, але не сигналізує про її закінчення. Комбінація "\xNNNN" задає символ, обумовлений шістьнадцятерічним кодом NNNN. Іноді виникають незручності: наприклад, при завданні констант, що визначають шлях до файлу, доводиться щораз подвоювати символ зворотної косої риски. Це одна із причин, по якій з'явилися @-константи. В @-константах всі символи трактуються в повній відповідності з їхнім зображенням. Тому шлях до файлу краще задавати @-константою.

Slide 3

Статичні методи й властивості класу String

Slide 4

Динамічні методи класу String Методи класу String дозволяють виконувати вставку, видалення, заміну, пошук входження підрядки в рядок. Клас String успадковує методи класу Object, частково їх перевизначаючи. Методи, наведені в таблиці, дають досить повну картину можливостей, наявних при роботі з рядками в C#. Варто пам'ятати, що клас String є незмінним. Тому Replace, Insert й інші методи являють собою функції, що повертають новий рядок як результат і не змінюють рядок, що викликав метод.

Slide 5

Динамічні методи й властивості класу String

Slide 6

Операції над рядками Над рядками цього класу визначені практично ті ж операції з тією ж семантикою, що й над рядками класу String: присвоювання (=); дві операції перевірки еквівалентності (==) і (!=); узяття індексу ([]). Операція конкатенації (+) не визначена над рядками класу StringBuilder, її роль грає метод Append, що дописує новий рядок у хвіст уже існуючої. З рядком цього класу можна працювати як з масивом, але, на відміну від класу String, тут уже все робиться як треба: допускається не тільки читання окремого символу, але і його зміна.

Slide 7

Друкувати слово посимвольно в один рядок , вертикально String S = "вивести букви в рядок"; foreach (char c in S) { Console.Write(c + " "); } Console.WriteLine(); String M = "вивести букви в стовпчик"; foreach (char c in M) { Console.WriteLine(c + " "); }

Slide 8

Властивість Length Властивість Length. Повертає довжину рядка. Приклад використання: String s = "qqq"; int k = s.Length; Console.WriteLine(k);

Slide 9

Приклад об’єднання двох слів в одне речення string s1 = "Привiт "; string s2 = s1; s2 += "свiт"; System.Console.WriteLine(s2);

Slide 10

Метод Substring Метод Substring дозволяє витягти з рядка підрядок. Приклад використання (нумерація символа починається з нуля): String s1 = "abcdefg", s2; s2 = s1.Substring (3, 2); // фактично вирізає з 4 символу 2 System.Console.WriteLine (s2); // надрукувати "de"

Slide 11

Метод Insert Метод Insert. Вставляє у рядок інший рядок. Приклад використання: String s1 = "abcdefg", s2; s2 = s1.Insert (1, "xyz"); System.Console.WriteLine (s2); // надрукувати "axyzbcdefg"

Slide 12

Метод IndexOf Метод IndexOf. Дозволяє знайти в рядку підрядок. Приклад використання: String s1 = "abcabcab", s2 = "bc", s3 = "zzz"; System.Console.WriteLine (s1.IndexOf (s2)); / / Надрукувати 1 System.Console.WriteLine (s1.IndexOf (s3)); / / Надрукувати -1 не входить

Slide 13

Метод Replace Метод Replace. Виробляє заміну в рядку. Приклад використання (Всі буквосполучення bc замінює на q): string s1 = "abcabcab", s2 = "bc", s3; s3 = s1.Replace (s2, "q"); System.Console.WriteLine (s3); // Надрукувати aqaqab

Slide 14

Методи EndWith і StartsWith Методи EndWith і StartsWith. Перевіряють, чи починається або не починається рядок з заданого рядка відповідно. Приклад використання: String s1 = "arbour"; if (s1.StartsWith ("ar")) System.Console.WriteLine ("Рядок починається на \" ar \""); else System.Console.WriteLine ("Рядок не починається на \" ar \"");

Slide 15

Методи ToUpper і ToLower Методи ToUpper і ToLower переводять рядок у верхній або нижній регістр відповідно. Приклад використання: string s1 = "aRbRur"; Console.WriteLine(s1); s1 = s1.ToLower(); Console.WriteLine(s1); s1 = s1.ToUpper(); Console.WriteLine(s1);

Slide 16

Методи Trim, TrimEnds і TrimStart Методи Trim, TrimEnds і TrimStart. Видаляють пробільні символи з початку і кінця рядка (Trim), тільки з кінця рядка (TrimEnds) і тільки з початку рядка (TrimStart). Приклад: String s1 = "ar brur"; System.Console.Write (s1.Trim ()); String s1 = "ar brur "; System.Console.Write (s1.TrimEnds ()); String s1 = " ar brur"; System.Console.Write (s1.TrimStart ());

Slide 17

Метод Equals Метод Equals служить для порівняння двох рядків. Повертає true або false. Приклад використання: if (s1.Equals (s2)) System.Console.WriteLine ("Рядки рівні"); else System.Console.WriteLine ("Рядки не рівні");

Slide 18

Метод Remove Метод Remove видаляє символи з рядка. Приклад використання: StringBuilder s1 = new StringBuilder ("abcde"); System.Console.WriteLine(s1); s1.Remove (1, 2); System.Console.WriteLine (s1); // виводить "ade" Перший параметр у Remove - це з якої позиції видаляємо (нумерація з нуля), другий - скільки символів видаляємо.

Slide 19

Метод Replace Метод Replace замінює символи. Приклад використання: StringBuilder s = new StringBuilder ("abcdeabcde"); s.Replace ("abc", "ZZZ"); System.Console.WriteLine (s); // виводить "ZZZdeZZZde"

Slide 20

Метод Append Метод Append додає рядок до існуючого. Приклад використання: StringBuilder s1 = new StringBuilder ("Cogito"); StringBuilder s2 = new StringBuilder ("ergo"); s1.Append (s2); s1.Append ("sum"); System.Console.WriteLine (s1); // виводить "Cogitoergosum" Перейти до виконання практикуму

Slide 21

Практикум обробітку рядків. Проект “Прізвище” Ввести ваше прізвище, ім'я та по батькові як рядок символів. Визначити довжину рядка й кількість букв співпадаючих із другою буквою прізвища. Використовуючи методи класу StringBuilder вставити між кожною буквою прізвища й імені знак " - ". У по батькові замінити голосні малі літери на прописні. Вивести отриманий результат, додавши до нього коментарі – який учень це виконав. Виконати індивідуальні завдання:

Slide 22

Вивести ім'я й кількість букв у третім слові. Визначити кількість букв «а» у прізвищі. Вивести перші букви прізвища, імені та по батькові із крапками. Вивести довжину прізвища й імені. Вивести прізвище й ініціали. Вивести ім'я й кількість букв у прізвищі. Визначити кількість букв «а» в імені. Вивести саме довге слово. Видалити всі букви «а» й «про» із прізвища. Вивести ім'я в стовпець. Перевірити чи починається хоча б одне зі слів з букви «В» Всі букви «й» імені продублювати. Вивести прізвище й кількість букв імені. Вивести ім'я у зворотному порядку. Вивести прізвище в стовпець. Вивести ім'я, по батькові й кількості букв імені. Вивести слово, що має найменшу кількість букв. Вивести прізвище, ім'я, по батькові без пробілів. Скільки букв має ім'я. Вивести довжини трьох слів. Вивести ім'я й кількість букв прізвища. Вивести ім'я, прізвище й сумарну довжину слів. Кожну букву імені продублювати. Вивести прізвище у зворотному порядку. Визначити кількість букв «а» й «про» в імені. Вивести третє слово й кількість букв у прізвищі. Індивідуальні завдання

Summary: C#. Робота з рядками

Tags: мова програмування c# рядки рядкові змінні обробіток рядків в

URL: