Човешкото тяло

+41

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Човешкото тяло 2 клас По учебника на М.Кабасанова и колектив

Slide 2

УТ Упр.2 Допълни пропуснатите умалителни думи в стихотворението. Весел Веселушко, Хитрият Хитрушко, погледни с очички и плесни с ръчички, я тропни с краченца и викни с устенца, че да чуят всички с техните ушички колко много знаеш! Бягай да играеш! Какво е общото между тези думи? Части от човешкото тяло

Slide 3

Здравей, Иво, Днес с татко ходихме в Историческия музей. Там видяхме части от различни статуи. Много се зачудих на една мраморна статуя без глава, без ръце и без крака. Под нея имаше надпис „торс“. Татко ми обясни, че хората, които правят статуи- скулптурите, наричат така тази част от човешкото тяло, а лекарите я наричат труп.

Slide 4

Мила Лена, Вчера в часа по физическо възпитание навехнах китката на дясната си ръка. Заведоха ме на лекар. Не ме заболя, като ме превързваше. Когато свърши, лекарят ме погали по главата и посочи към стената. „Погледни тази рисунка - каза ми лекарят. – Това е човешко тяло. Неговите основни части са главата, трупът и крайниците.“

Slide 5

Основни части на човешкото тяло глава крайници труп горни долни

Slide 6

Лекарят ми разказа още, че в трупа на човека са скрити други важни части на човешкото тяло. Той ги нарече органи.

Slide 7

Обясни ми, че очите, ушите, езикът, носът и кожата са нашите сетивни органи.

Slide 8

На главата се намират очите, ушите, носът и езикът. очи уши нос език

Slide 9

Те, заедно с кожата, служат на човека да се ориентира в околната среда. Наричат се сетивни органи. Чрез тях виждаме, чуваме, усещаме различни миризми и вкусове, болка и студ. Телата на мъжете и жените се различават по някои външни белези.

Slide 10

Речник Сетивни органи – органите, с които човек възприема външни дразнения и се ориентира в околната среда език уши очи нос кожа

Slide 11

Свържи сетивният орган със съответната картинка, Разкажи за какво служи.

Slide 12

По какво си приличат и по какво се различават телата на момчетата и момичетата? Зад. 3

Slide 13

За сетивните органи трябва да полагаме грижи, за да не се увредят. …да пазим зрението си. Разкажи как… …да пазим слуха си. …да пазим кожата си.

Slide 14

УТ Упр.3 За кои сетивни органи се отнасят думите и изразите? Топло, студено, натиск Вижда, усеща светлина, различава цветове Чува шум, слуша музика, различава силни и слаби звуци Сладко, солено кисело, горчиво Различава миризми кожа око ухо език нос

Slide 15

Домашна работа Учебна тетрадка стр. 29 упр.4 и упр.5

Slide 16

Благодаря за вниманието! Изготвил: Петя Перпериева ОУ“Проф.П.Н.Райков“ гр.Трявна Използвани са изображения от интернет

URL: