Какво научих по математика - I част

+58

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Какво научих по МАТЕМАТИКА във втори клас Събиране и изваждане на числата до 100 I част Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

Постави липсващите числа. 1. а) 35, …, 37, …, …, 40, …, …, 43; б) 20, …, …, 50, …, …, 80, …, 100; в) 52, …, 56, …, …, …, 64, …, 68. 36 38 39 41 42 30 40 60 70 90 54 58 60 62 66

Slide 3

Сравни. 2. 74 58 45 43 60 80 < < > < 24 + 24 48 54 - 17 47 36 + 0 36 10 + 74 94 = < = <

Slide 4

3. Пресметни. 4 ед. + 5 дес. = 7 дес. + 0 ед. = 4 ед. + 4 дес. = 5 дес. + 3 дес. = 54 70 44 80 39 11 100 3 ед. + 8 ед. = 9 ед. + 3 дес. = 4 дес. + 6 дес. = 2 дес. + 2 ед. = 22

Slide 5

6 1 4 8 7 8 1 5 2 9 0 6 2 1 5 3 9 3 8

Slide 6

Да си припомним съдружителното свойство на действие събиране. Когато имаме сбор на три числа, както и да ги групираме, сборът не се променя. 3 + 6 + 9 = 18 ( 3 + 6 ) + 9 = 9 + 9 = 18 ( 3 + 9 ) + 6 = 12 + 6 = 18 3 + ( 6 + 9 ) = 3 + 15 = 18

Slide 7

24 + 32 + 16 = 17 + 33 + 18 = 18 + 47 + 12 = 16 + 45 + 15 = 11 + 28 + 9 = ( 24 + 16 ) + 32 = 40 + 32 = 72 ( 17 + 33 ) + 18 = 50 + 18 = 68 ( 18 + 12 ) + 47 = 30 + 47 = 77 16 + ( 45 + 15 ) = 16 + 60 = 76 ( 11 + 9 ) + 28 = 20 + 28 = 48

Slide 8

31 62 39 81 33 64 76 83

Slide 9

( ) Да си припомним реда на математическите действия.

Slide 10

(74 – 49) + 7 . 8 = 24 : 6 + ( 46 + 19) = 81 : 9 + 8 . 8 = 56 – 42 : 7 = 4 + 36 : 4 = 25 + 56 = 81 4 + 65 = 69 9 + 64 = 73 56 – 6 = 50 4 + 9 = 13

Slide 11

Една кокошка стои на един крак и тежи 2 килограма. Колко ще тежи като застане на два крака? а) Отг.: 3 банички и 3 бози Отг.: 2 кг

Slide 12

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! Ползвани изображения – от интернет. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

URL: