დროშები

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

დროშები თამარ თაბუაშვილი ქ.თბილისის118-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

Slide 2

დროშები საქართველო მსოფლიო საქართველოს დროშები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა საბჭოთა საქართველოს დროშა დამოუკიდებელი საქართველოს დროშა ქართული დროშები დროშის სიმბოლიკად გამოყენება ქართულ დროშას სიამაყით აფრიალებენ სპორტულ მოდანსა თუ ბრძოლის ველზე მსოფლიო ქვეყნების დროშები ევროპის ქვეყნების დროშები აზიის ქვეყნების დროშები ამერიკის ქვეყნების დროშები აფრიკის ქვეყნების დროშები გალაქტიონ ტაბიძის ,,დროშები ჩქარა”

Slide 3

ქართული დროშები 1918-1921; 1990-2004 1921-1989 2004-...........

Slide 4

დამოუკიდებელი საქრთველოს საწელმწიფო დროშა მისი შექმნისას გამოიყენეს სხვადასხვა დროს საქართველოში არსებული ჰერალდიკური ფერები: შავი (ბაგრატიონთა საგვარეულო), თეთრი (სახელმწიფო) და შვინდისფერი (ამირსპასალარის). ამრიგად, დროშაც ამთლიანებდა ქვეყნის ისტორიას... ოღონდ, მას ერთი თვისებაც გააჩნია: საქართველოს სამფეროვანი დროშა ერთგვარი დრამატიზმის მატარებელია და ამ თვალსაზრისით სრულიად მიესადაგება იმ მძიმე ხვედრს, რაც ჩვენს სახელმწიფოს არგუნა ბედმა XX საუკუნეში ეს დაღვრილი სისხლი და ჭირ-ვარამი რომელიც საქართველომ თავისი წმინდა ქვეყნის დაცვისთვის გადაიტანა გამოისახება შესაბამისად წითელ და შავ ფერებში. ასე რომ შავი თეთრი და წითელი ეს ის ფერებია რომელნიც სიმბოლურად გამოსახავენ ქართველი ერის ისტორიულ ყოფას. კიდევ ის რომ ძველ ქართულ მითოლოგიაში სამყარო ამ სამ ფერებში იყო წარმოდგენილი ზესკნელი-თეთრი, შუასკნელი-წითელი და ქვესკნელი შავი. ანუ ქართველის ცნობიერება ამ სამ ფერში შლიდა და წარმოიდგენდა სამყაროს აქედანვე ჩანს თუ რა საკრალური და ღრმა დატვირთვის მნიშვნელობის მატარებელია ეს ფერები ქართველთათვის ოდითგანვე.

Slide 5

საბჭოთა საქართველოს დროშა საბჭოთა პერიოდში საქართველოში წითელი საბჭოთა დროშის რამდენიმე ვარიანტი იყო მიღებული, რომელზეც ან საქართველოს სსრ-ის სახელი იყო აღბეჭდილი, ან წითელი ნამგალი და ურო ვარსკვლავით ლურჯ მზესა და ლურჯ ზოლზე დროშის ზედა ნაწილში (მარჯვნივ). ეს დროშა საქართველოს მთავრობამ გააუქმა 1990 წელს საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას.

Slide 6

საქართველოს სახელმწიფო დროშა . საქართველოს დროშაზე მოცემული გამოსახულება ვერცხლის (თეთრ) ფონზე ერთი სწორკუთხა ჯვარი კუთხეებში ოთხი მცირე ჯვრით ზოგადქრისტიანული სიმბოლოა, რომელიც მაცხოვარსა და ოთხ ევანგელისტს განასახიერებს. ვერცხლი (თეთრი) ჰერალდიკურად უმანკოებას უბიწოებას, სიწმინდეს, სიბრძნეს აღნიშნავს, ხოლო წითელი − სიმამაცეს, ვაჟკაცობას, სამართლიანობასა და სიყვარულს. ეს დროშა საქართველოს ტერიტორიის აღმნიშვნელად დაფიქსირებულია ანჯელინო დულჩერის საზღვაო რუკაზე − პორტულანზე (1339წ.) ფრანჩესკო და დომენიკო პიციგანების საზღვაო რუკაზე (1367წ.) და სიდერის საზღვაო რუკაზე (1565 წ.)

Slide 8

სახელმწიფო დროშა ყველას უყვარს საქართველოში ყველა სიამაყით ატარებს ქართული დროშის სიმბოლიკას;ზოგო მაისურით,ზოგი ხელთათმანით ზოგი სამკერდე ნიშნადაც კი....

Slide 10

მსოფლიოს ქვეყნების დროშები

Slide 11

ევროპის ქვეყნების დროშები

Slide 12

აზიის ქვეყნების დროშები

Slide 13

ამერიკის ქვეყნების დროშები

Slide 14

აფრიკის ქვეყნების დროშები

Slide 15

დროშები ჩქარა! გათენდა. ცეცხლის მზე აენთო, აცურდა... დროშები ჩქარა! თავისუფლება სულს ისე მოსწყურდა, ვით დაჭრილ ირმების გუნდს - წყარო ანკარა... დროშები ჩქარა! დიდება ხალხისთვის წამებულ რაინდებს, ვინც თავი გასწირა, ვინც სისხლი დაღვარა. მათ ხსოვნას ქვეყანა სანთლებად აინთებს... დროშები ჩქარა! დიდება, ვინც კიდევ გვაბრძოლებს იმედით, ვინც მედგრად დახვდება მტრის რისხვა-მუქარას... გათენდა! შეერთდით, შეერთდით, შეერთდით! დროშები, დროშები... დროშები ჩქარა! გალაქტიონ ტაბიძე 1917

URL: