Хранителни вериги - Айсел

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Взаимодействие между растенията и животните.Хранителни вериги. Презентация направена от Айсел Исмаил от 3 Е клас. урок 23

Slide 2

В природата има непрекъсната връзка между организмите.Те ги приемат неготово от растителна или от животинска храна. Например овцата пасе трева, кокошката кълве жито, но тя е храна за лисицата, вълкът може да изяде овцата и лисицата. Така чрез храната организмите се свързани помежду си както частите на една верига. Затова хранителните взаимодействия между организмите се нарича хранителна верига. Хранителната верига показва кой кого изяжда. Някои насекоми се хранят с листата на растенията, а други изгризват кората на дърветата. Хранителните вериги започват винаги с растение.

Slide 3

Хранителни вериги Зеле заек вълк или зеле заек лисица

Slide 4

Хранителни вериги зеле заек зеле зелева пеперуда дъб бръмбар корояд

Slide 5

Хранителна верига Череша черешова муха скорец ястреб

URL: