Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

+134

No comments posted yet

Comments

sudiakos (5 years ago)

Ευχαριστώ πολύ. Με το PowerPoint.

polyzois (5 years ago)

Συγχαρητήρια συνάδελφε για τη δουλειά σας. Με τι λογισμικό γίνεται; Εννοώ την κίνηση που υπάρχει μέσα σε κάθε διαφάνεια.

Slide 1

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Σήμερα παιδιά θα «πετάξουμε» πάνω από την Ελλάδα. Ας δούμε τι σκέφτηκε ο Αντώνης. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Ο Αντώνης… …το μυαλό του

Slide 3

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Ο Αντώνης στο καινούργιο του laptop ανακάλυψε το Google Earth και σκέφτηκε να σχηματίσει τρίγωνα για να ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Slide 4

Η Ελλάδα στο Google Earth

Slide 5

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Μπήκε λοιπόν στο πρόγραμμα αρχίζοντας να διαλέγει πόλεις και να τις ενώνει.

Slide 6

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Διάλεξε τρεις πόλεις και τις ένωσε.

Slide 9

Ας δούμε τώρα πως ονομάζουμε τα τρίγωνα αυτά, με βάση τις πλευρές τους. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Slide 10

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Φτιάχνουμε ένα τετράγωνο και χαράσσουμε την διαγώνιο.

Slide 11

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Κόβουμε το τετράγωνο στην διαγώνιο.

Slide 12

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Συγκρίνω τις δύο κάθετες πλευρές του τριγώνου ABΓ (ΑΒ και ΑΓ) Α Β Γ

Slide 13

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Συγκρίνω τις δύο κάθετες πλευρές του τριγώνου ABΓ (ΑΒ και ΑΓ) Α Β Γ ΑΒ = ΑΓ

Slide 14

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το μοιρογνωμόνιο τώρα μετράω τις γωνίες Α Β Γ

Slide 15

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το μοιρογνωμόνιο τώρα μετράω τις γωνίες Α Β Γ

Slide 16

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το μοιρογνωμόνιο τώρα μετράω τις γωνίες Α Β Γ

Slide 17

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Τα τρίγωνα που έχουν δύο ίσες πλευρές ονομάζονται ισοσκελή. Στα ισοσκελή τρίγωνα οι 2 γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους, ενώ η γωνία που βρίσκεται ανάμεσα στις 2 ίσες πλευρές μπορεί να είναι διαφορετική.

Slide 18

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Ας δούμε τώρα και άλλα τρίγωνα ως προς τις πλευρές τους.

Slide 19

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Κόβουμε τον ρόμβο. Χαράσσουμε τη διαγώνιο ΑΓ και κόβω κατά μήκος με το ψαλίδι. Α Γ Β Δ

Slide 20

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Κόβουμε τον ρόμβο. Χαράσσουμε τη διαγώνιο ΑΓ και κόβω κατά μήκος με το ψαλίδι. Α Γ Β Δ

Slide 21

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Γ Β Δ Είναι τα δυο τρίγωνα ίδια; Είναι

Slide 22

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το μοιρογνωμόνιο μετρώ τις γωνίες του τριγώνου. Α Γ Β

Slide 23

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το μοιρογνωμόνιο μετρώ τις γωνίες του τριγώνου. Α Γ Β

Slide 24

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Συμπεραίνω λοιπόν.. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180°

Slide 25

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές του τριγώνου. Α Γ Β ΑΒ = 8εκ.

Slide 26

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές των τριγώνων. Α Γ Β ΒΓ = 8εκ.

Slide 27

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές του τριγώνου. Α Γ Β ΑΓ = 8εκ.

Slide 28

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Γ Β Τα τρίγωνα που έχουν όλες τις πλευρές τους ίσες μεταξύ τους λέγονται ισόπλευρα. Στα ισόπλευρα τρίγωνα και οι τρεις γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους. Δηλαδή η κάθε γωνία σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι 180° : 3 = 60° μοίρες.

Slide 29

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Β Γ Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές του τριγώνου. ΑΓ = 17,5εκ.

Slide 30

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Β Γ Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές του τριγώνου. ΑΒ = 8εκ.

Slide 31

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Β Γ Με το χάρακα μετρώ τις πλευρές του τριγώνου. ΒΓ = 19,5εκ.

Slide 32

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Α Β Γ ΒΓ = 19,5εκ. ΑΒ = 8εκ. ΑΓ = 17,5εκ. Το τρίγωνο που καμία πλευρά του δεν έχει ίδιο μήκος με τις υπόλοιπες λέγεται σκαληνό.

Slide 33

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Ο Αντώνης στο τέλος έψαξε για την πόλη του και το σχολείο του.

Slide 34

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Νάουσα

Slide 35

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές 8ο Δημ. Σχ. Νάουσας

Slide 36

Καλό διάβασμα, παιδιά. http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: