Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

+746

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΩΣ ΦΕ 1 ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Το φως είναι απαραίτητο για τη ζωή και στη ζωή. Ήλιος - πηγή φωτός, λατρεύτηκε σαν θεός απ’ όλους τους αρχαίους λαούς. βλέπουμε ζεσταινόμαστε χρώματα Την πρώτη μέρα της Δημιουργίας έγινε το φως.

Slide 3

Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα που μεταφέρει ενέργεια, η οποία ονομάζεται φωτεινή ενέργεια. Ξέρετε τι είναι το φως; Το φως αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια. ή αλλιώς

Slide 4

Η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χμ/δ (η μεγαλύτερη ταχύτητα στη φύση). Μπορεί δηλαδή να κάνει 8 φορές το γύρο της γης σε 1 δευτερόλεπτο.

Slide 5

177 χρόνια 8,3 λεπτά

Slide 6

Το φως είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών - φωτοσύνθεση.

Slide 7

Το φως έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται ακόμα για μεταφορά πληροφοριών. φάρος φρυκτωρίες

Slide 8

Το φως έρχεται από σώματα που ονομάζονται πηγές φωτός. φυσικές τεχνητές

Slide 9

Μια λεπτή γραμμή φωτός ονομάζεται ακτίνα φωτός ή φωτεινή ακτίνα. Μια ομάδα φωτεινών ακτίνων ονομάζεται δέσμη φωτός ή φωτεινή δέσμη.

Slide 10

σελ. 128

Slide 11

σελ. 128

Slide 12

σελ. 129 Παρατηρώ ακτίνες να «βγαίνουν» από τις τρύπες που υπάρχουν στο αλουμινόφυλλο. Οι φωτεινές ακτίνες είναι ευθείες γραμμές.

Slide 13

Παρατήρησε το παρακάτω πείραμα. Αν ανάψεις το κερί, θα μπορέσει το παιδί να δει το φως του κεριού; Κάνε κλικ πάνω στο κερί.

Slide 14

Το παιδί βλέπει το φως του κεριού. Αν μετακινήσεις το ένα από τα χαρτόνια, θα συνεχίσει το παιδί να βλέπει το φως του κεριού; Κάνε κλικ στο δεύτερο χαρτόνι.

Slide 15

Το παιδί δεν μπορεί να δει το φως του κεριού. Τι συμπεραίνεις; Το φως διαδίδεται σε ευθεία γραμμή.

Slide 16

σελ. 129

Slide 17

σελ. 129 Όταν το καλαμάκι είναι λυγισμένο, δεν μπορώ να δω τη φλόγα. Όταν το καλαμάκι δεν είναι λυγισμένο, μπορώ να δω τη φλόγα του κεριού. Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Slide 21

σελ. 130 Πρέπει να χρησιμοποιήσω χάρακα, γιατί το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.

Slide 22

σελ. 130 Τα σημεία Α, Β, Δ & Ε φωτίζονται από το φωτεινή πηγή. Αυτό το διαπίστωσα σχεδιάζοντας ευθείες γραμμές που ξεκινούν από τη φωτεινή πηγή προς τα σημεία αυτά.

Slide 23

σελ. 130

Slide 24

Χ

Slide 25

σελ. 130 Όχι, γιατί το φως διαδίδεται ευθύγραμμα και η Γη είναι καμπύλη.

Slide 26

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΦΩΣ ΦΕ1: Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

URL: